1.* 0968 671 279* giá 350k
2.* 0965 618 567* giá 450k(ĐK)******
4.* 0968 453 468* giá* 450k(ĐK)
5.* 0976 18 75 39 giá 200k(ĐK)
6.* 0979 4554 79* giá* 450k
7.* 0969 245 254* giá* 450k(ĐK)
8.* 0968 91 79 89* giá* 450k(ĐK)
9.* 0969 719 679* giá* 350k(ĐK)
10. 0968 268 267* giá 300k(ĐK)
11.* 0968 402 579* giá* 450k(ĐK)
12.* 0968 901 886* giá* 300k(ĐK)
13.* 0962 87 71 72* giá 250k
14.* 0962 767 080** giá* 200k
15.* 0966 080 676* giá* 250k
16.* 0969 204 338 – 0969 204 339 giá 400k/cặp(ĐK)
CUNG CẤP SĨ & LẺ DCOM 3G (hàng chính hãng)
Đăng ký thông tin chính chủ.giao hàng tận nơi,sll : 0989 789 111(hoặc Email :duong.dotung@gmail.com)