Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp có địa lý và thời tiết thuận lợi cho ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản , với nhiều chủng loại vật nuôi được chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. Để giảm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận, người nuôi trồng đã sử dụng thuốc kháng sinh để ngừa dịch bệnh cho vật nuôi. Dư lượng kháng sinh cao có trong thức ăn chăn nuôi là rào cản cho các nhà xuất khẩu thực phẩm của Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường khó tính. Sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi sẽ đang góp phần hạn chế lạm dụng thuốc kháng sinh và các phụ gia độc hại.


Chế phẩm sinh học là gì?
Chế phẩm sinh học là sản phẩm có chứa vi sinh vật sống nhằm mục đích cải thiện sức khỏe con người và vật nuôi. Trong nuôi thủy sản, sử dụng chế phẩm sinh học (còn gọi là men vi sinh) nhằm mục đích cải thiện môi trường (nước và nền đáy ao), tăng sức khỏe vật nuôi, tăng khả năng hấp thu thức ăn…góp phần tăng năng suất và sản lượng.

Hợp quy chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
Ngày 29/7/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT quy định 02 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản. Trong đó có quy định thuốc, vi sinh vật, chế phẩm sinh học, hóa chất và chất xử lý cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh tôm, cá tra, xử lý, cải tạo ao nuôi phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa.


Các Cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học dùng cho nuôi trồng thủy sản phải thực hiện chứng nhận hợp quy về điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.


Phương thức đánh giá, chứng nhận hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.


chephamsinhhoc


Dịch vụ chứng nhận hợp quy chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của VietPAT
Công ty công bố chất lượng VietPAT là đơn vị uy tín trong việc công bố chất lượng hợp chuẩn hợp quy các lính vực. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và công bố hợp chuẩn hợp quy chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản xin vui lòng liên hệ :


Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VIETPAT
Xem thêm: tổng quan về chứng nhận hợp quy
Điện thoại: 0912 755.786


Skype: oanh.vietpat


Email: kinhdoanh01.vietpat@gmail.com
Nguồn: http://hopchuanhopquy.com/hop-quy-che-pham-sinh-hoc/