ống đúc,ống đúc mạ kẽm phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,24 ly,25 ly,30 ly* tiêu chuẩn sch40,sch80,sch160,xxs
*ống thép đúc ,ống chịu áp ,ống chế tạo carbon C20* 5 inch,phi 140,phi 141 ,DN 125 tiêu chuẩn sch40,sch80, sch160,xxs Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/
*Thép ống đường kính, phi OD (mm) 34.0 42.0 48.0 51.0 60.3 73.0 76.0 89.0 102.0 108.0 114.3 140.0 159.0 168.0 178.0 194.0 203.0 219.0 273.0 325.0 377.0 406.4 508.0 610.0
*Sản phẩm về thép · Thép ống đúc · Thép ống hàn ... ống đúc. Mua hàng. Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/
[I][B]Thép ống đúc[/B][/I]:*[I][B]ASTM A106[/B][/I]-Grade B,*[I][B]ASTM[/B][/I]*A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN,*
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 530, colspan: 15"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 37"] [B]DN[/B]
[/TD]
[TD="width: 49"] [B]OD[/B]
[/TD]
[TD="width: 445, colspan: 13"] [B]Độ dày*[/B][B]
[B](wall thickness)*[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 37"] [B]mm[/B]
[/TD]
[TD] [B]*mm*[/B]
[/TD]
[TD] [B]10[/B]
[/TD]
[TD] [B]20[/B]
[/TD]
[TD] [B]30[/B]
[/TD]
[TD] [B]STD[/B]
[/TD]
[TD] [B]40[/B]
[/TD]
[TD] [B]60[/B]
[/TD]
[TD] [B]XS[/B]
[/TD]
[TD] [B]80[/B]
[/TD]
[TD] [B]100[/B]
[/TD]
[TD] [B]120[/B]
[/TD]
[TD] [B]140[/B]
[/TD]
[TD] [B]160[/B]
[/TD]
[TD] [B]XXS[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 6
[/TD]
[TD] *****10.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **1.7
[/TD]
[TD] ***1.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****2.4
[/TD]
[TD] ****2.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 8
[/TD]
[TD] *****13.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.2
[/TD]
[TD] ***2.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.0
[/TD]
[TD] ****3.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 10
[/TD]
[TD] *****17.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.3
[/TD]
[TD] ***2.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.2
[/TD]
[TD] ****3.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 15
[/TD]
[TD] *****21.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.8
[/TD]
[TD] ***2.8
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.7
[/TD]
[TD] ****3.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.8
[/TD]
[TD] ****7.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 20
[/TD]
[TD] *****26.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.9
[/TD]
[TD] ***2.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.9
[/TD]
[TD] ****3.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.6
[/TD]
[TD] ****7.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 25
[/TD]
[TD] *****33.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.4
[/TD]
[TD] ***3.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.6
[/TD]
[TD] ****4.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****6.4
[/TD]
[TD] ****9.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 32
[/TD]
[TD] *****42.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.6
[/TD]
[TD] ***3.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.9
[/TD]
[TD] ****4.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****6.4
[/TD]
[TD] ****9.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 40
[/TD]
[TD] *****48.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.7
[/TD]
[TD] ***3.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.1
[/TD]
[TD] ****5.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.1
[/TD]
[TD] **10.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 50
[/TD]
[TD] *****60.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.9
[/TD]
[TD] ***3.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.5
[/TD]
[TD] ****5.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.7
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 65
[/TD]
[TD] *****73.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.2
[/TD]
[TD] ***5.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.0
[/TD]
[TD] ****7.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] **14.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 80
[/TD]
[TD] *****88.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.5
[/TD]
[TD] ***5.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.6
[/TD]
[TD] ****7.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[TD] **15.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 90
[/TD]
[TD] ***101.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.8
[/TD]
[TD] ***5.8
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.1
[/TD]
[TD] ****8.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 100
[/TD]
[TD] ***114.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *4.78
[/TD]
[TD] 5.6*
[/TD]
[TD] **6.0
[/TD]
[TD] ***6.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.6
[/TD]
[TD] ****8.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **13.5
[/TD]
[TD] **17.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 125
[/TD]
[TD] ***141.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 4.78*
[/TD]
[TD] *5.6
[/TD]
[TD] **6.6
[/TD]
[TD] ***6.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **15.9
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] ***168.3
[/TD]
[TD] *4.78
[/TD]
[TD] 5.56*
[/TD]
[TD] 6.4*
[/TD]
[TD] **7.1
[/TD]
[TD] ***7.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.0
[/TD]
[TD] **11.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **14.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] **22.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] ***219.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***7.0
[/TD]
[TD] **8.2
[/TD]
[TD] ***8.2
[/TD]
[TD] **10.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] *20.6
[/TD]
[TD] **23.0
[/TD]
[TD] **22.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] ***273.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***7.8
[/TD]
[TD] **9.3
[/TD]
[TD] ***9.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] *25.4
[/TD]
[TD] **28.6
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 300
[/TD]
[TD] ***323.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***8.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *10.3*
[/TD]
[TD] **14.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **17.5
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[TD] *28.6
[/TD]
[TD] **33.3
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 350
[/TD]
[TD] ***355.6
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *11.1
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[TD] **23.8
[/TD]
[TD] **27.8
[/TD]
[TD] *31.8
[/TD]
[TD] **35.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] ***406.4
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **16.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] **26.2
[/TD]
[TD] **31.0
[/TD]
[TD] *36.5
[/TD]
[TD] **40.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 450
[/TD]
[TD] ***457.2
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] *11.1
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *14.3
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **23.9
[/TD]
[TD] **29.4
[/TD]
[TD] **34.9
[/TD]
[TD] *39.7
[/TD]
[TD] **45.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] ***508.0
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *16.1
[/TD]
[TD] **20.6
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **26.2
[/TD]
[TD] **32.6
[/TD]
[TD] **38.1
[/TD]
[TD] *44.5
[/TD]
[TD] **50.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 550
[/TD]
[TD] ***558.8
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **22.2
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **28.6
[/TD]
[TD] **34.9
[/TD]
[TD] **41.3
[/TD]
[TD] *47.6
[/TD]
[TD] **54.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 600
[/TD]
[TD] ***609.6
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *14.3
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **24.6
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **31.0
[/TD]
[TD] **38.9
[/TD]
[TD] **46.0
[/TD]
[TD] *52.4
[/TD]
[TD] **59.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]
[B]Mr :* Tuyến[/B] [B]*0919 243 244[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Athepniemtinviet%40gmail.com"][B]thepniemtinviet@gmail.com[/B][/URL]
[B]Skype : niemtinvietsteel[/B]
[B]Yahoo: niemtinvietsteel[/B]
[B]Công ty TNHH thép NTV[/B]
[B]Đc: 33 đường 15,KP5,P.Bình Chiểu,Q.Thủ Đức, TP.HCM[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25Thép ống đúc phi 114,phi 115 ,DN 100 dày 6 ly,7 ly,8 ly,9 ly ,10 ly,12 ly,13 ly,14 ly,16 ly,20 ly,25[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]