Theo các báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Môi trường biển bị ô nhiễm đang là một tình trạng đáng báo động diễn ra tại nhiều vùng miền hiện nay. Theo đó, rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu môi trường biển bị ô nhiễm. Vậy để hiểu thêm về ô nhiễm môi trường biển, bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số các yếu tố gây ô nhiễm môi trường biển.


- Từ lục địa mang ra: Các hoạt động phát triển trên đất liền có thể là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển như: sự đô thị hóa, phát triển các khu công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản nước lợ, các khu dân cư, khai khoáng,... Chính chất thải từ các hoạt động trên, không qua xử lý đổ ra sông suối và cuối cùng đều đổ ra biển. Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường biển hiện nay.


- Từ trên biển: Ngay chính trên biển, các hoạt động hàng hải, nuôi trồng và đánh bắt hải sản, thăm dò và khai thác khoáng sản biển (chủ yếu dầu, khí), chìm tàu và các sự cố môi trường biển khác (tràn dầu, thải dầu, đổ dầu cặn bất hợp pháp, đổ thải phóng xạ, hóa chất độc hại,...) cũng có thể gây ô nhiễm môi trường biển bất kì lúc nào. Nếu xảy ra thì ô nhiễm do những nguyên nhân này gây ra rất khó khắc phục.


- Từ đáy biển đưa lên: Chủ yếu ở những khu vực có hoặc chịu ảnh hưởng của các hoạt động địa động lực mạnh như động đất, núi lửa, sóng thần,... Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường biển trong trường hợp này thì tự “bản thân” biển vẫn có thể khắc phục phần nào theo thời gian.


Nguồn: EATC - công ty quan trắc môi trường và lập báo cáo ĐTM uy tín.