Mình cần mua dạng 099xxx7777 anh em nào có gửi mail : hvlim@yahoo.com