Giáo viên dạy kèm tiếng hàn văn phòngDạy tiếng hàn cho người đi làm dạy kèm tiếng hàn
1.2. Về năng lực

Hình thành, củng cố và phát triển những khả năng sau:

- Sau chương trình, học sinh có thể đảm nhận công tác dịch thuật từ tiếng Hàn Quốc ra T.Việt & ngược lại. Họ cũng có khả năng làm kèm viên du lịch hoặc làm việc trong khách sạn, bảo tàng có sử dụng tiếng Hàn Quốc.

- khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công việc liên quan đến chuyên môn của chính bạn.

- năng lực đương đầu hiện có cạnh tranh trong nền kinh tế mở, thị trường.


1.3. Về kĩ năng

người học được rèn luyện các kĩ năng sau:

- Nắm bắt & xử lí thông tin.

- triển khai nghe, nói bằng tiếng Hàn Quốc dưới dạng nói, nghe, đọc, viết.

- Dịch thuật, dạy du lịch, phục vụ các hội nghị chuyên đề sử dụng tiếng Hàn Quốc.
Gia sư tại nhà tiếng hàn cấp tốc day kem tieng han