ST Pay là một component của Joomla giúp bạn có thể bán các file với tất cả các định dạng bạn muốn như : tài liệu, ebook, phần mềm. Nó chứa giỏ hàng với đầy đủ các tính năng của mua bán trực tuyến, thanh toán qua paypal. Cho phép các thành viên của trang web có thể tải lên và bán tài liệu của họ nếu họ được phần quyền.

Link của sản phẩm: joomla payment
Một số hình ảnh về ST Pay:
Nút mua file:

Xác nhận

Thanh toán qua Paypal

Có những đặc điểm sau:
– Có chế độ kiểm tra với Paypal sandbox: bạn có thể sử dụng tài khoản paypal sandbox để test.
– Hỗ trợ tất cả các loại tiền trên Paypal
– Tự động phân quyền cho user tương ứng với quyền được cấp khi mua sản phầm đó.
– Các giao dịch được thông báo qua email cho người mua và người bán
– Tùy chỉnh hóa đơn bán hàng theo ý của bạn.
– Giao diện trực quan, dễ dàng thao tác, không cần thêm bất kỳ đoạn code nào.
– Có thể bán nhiều file trên một article.
– Có giới hạn về thời gian được download file.
– Dễ dàng quản lý tập tin