Thầy cô dạy tin học văn phòng dạy kèm tin học
- vi tính vi tính căn bản: cách sử dụng máy tin học cho học sinh hoặc cho người già, cách sử dụng mạng và internet,…
- vi tính Cho Nhân Viên Công ty: Microsoft WORD, Microsoft EXCEL, Microsoft POWERPOINT, Microsoft ACCESS,…
- Tin Đồ Họa Chuyên Nghiệp: Adobe Corel, PTS, Illusstrator-AI,…
- Lập trình căn bản và nâng cao: Pascal, C, C++, HTML, PHP,…- kèm thiết kế web cho cá nhân và cho doanh nghiệp
- gia sư tin học dạy bài bản từ cơ sở đến bồi dưỡng hoặc cấp tốc, học theo yêu cầu.
- gia sư tin học sẽ hổ trợ bạn xây dựng cơ bản chương trình vi tính vững chắc. Để các bạn tự tin trải nghiệm & thể đang chính bạn trong thời đại hội nhập
Tuyển thầy cô dạy vi tính căn bản day kem tin hoc