Trong Joomla có sẵn một số option về cache giúp trang Web Joomla chạy nhanh hơn, trong bài này joomla mobile template sẽ giải thích các option có sẵn vào cách kích hoạt chúng

Cache lưu lại một bản sao ảnh của các thành phần trên trang web. Trong lần truy cập sau, nếu người dùng cần lại những tài nguyên này, trình duyệt sẽ không phải tải lại chúng mà lấy từ cache ra để sử dụng, điều này sẽ giúp cho trang web load nhanh hơn.
Đăng nhập vào admin, chọn System-> Global Configuration-> System. Bạn sẽ thấy một vùng có tên Cache Settings như hình:

Option 1: Cache
có 3 tùy chọn:
OFF- Caching disabled: Không sử dụng cache.
ON- Conservative caching: Cho phép người quản trị lựa chọn những module được cache. Tùy chọn này tốt hơn cho trang web có nhiều module động
ON- Progressive caching: Tạo một bản sao cho từng bộ module trên trang, như vậy nhiều module có thể cache một lúc. Điều này ảnh hưởng tới tất cả các module và các override. Tùy chọn này tốt hơn cho trang web không cập nhật thường xuyên.
Để thiết lập cache cho module , bạn có thể mở một module, chọn tab Advanced, mục Caching và Cache Time để thiết lập riêng cho từng module
Option 2: Cache Handler
Cho phép ra khỏi thiết lập mặc định, nhưng khá khó để dùng. Sử dụng mọi thứ trừ “File”, vì bạn sẽ phải cài một bản PHP tương thích.
Option 3: Cache Time
Trang web sẽ năng động hơn, nên thời gian load sẽ ít hơn. Ví dụ, nếu bạn đặt là 15. trang sẽ chỉ thay đổi sau 15 phút. Nếu trang web của bạn cập nhật thường xuyên hơn, hãy thay đổi thành thời gian nhỏ hơn, hoặc trang web ít được cập nhật, bạn hãy chọn thời gian cao hơn
Option 4:
Để bật chế độ cache của trang, vào Extensions-> Plugin Manager-> System – Page Cache, Enable plugin này lên.
Option 5:
Để bật chế độ cache của trình duyệt, vào Extensions-> Plugin ManagerSystem – Page Cache-> Use Browser Caching, chọn Yes.

Khi bật chế độ cache trình duyệt lên, mỗi khi truy cập vào site hoặc một hình ảnh, trình duyệt sẽ lưu lại nó. Sau đó nếu bạn truy cập lại trang đó, nó sẽ cung cấp cho bạn phiên bản lưu tại máy của bạn chứ không phải site online, điều này giúp bạn cảm thấy site chạy nhanh hơn nhiều.