Giáo viên dạy kèm piano modem dạy kèm piano
thời gian để chuyển tiếp sang nội dung hiện đại tùy thuộc vào sự siêng năng tập luyện & hiệu quả anh chị đạt được. Tôi không cố gắng để ép các bạn phải theo hết 1 giáo trình máy móc sách vở nào lần lượt.
những yếu tố liên quan khác
Giờ học: linh hoạt theo sự thỏa thuận
Địa điểm học: kèm tại nhà học trò


Giáo viên:
- đi dạy nhiều năm dạy kèm piano lâu năm, kỹ năng dạy chất lượng, chuyên môn học vững.
- Vui vẻ, hoạt bát, thoải mái, linh hoạt theo trình độ thiếp thu của học trò
- kèm 1 thầy 1 trò hoặc tối đa 3 trò để đạt đảm bảo tốt nhất
Thầy cô dạy piano sơ cấp day kem piano