bán thép ống đúc phi 168 219 325 355 406 giá cực kỳ tốt
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 468, colspan: 6"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 3
[/TD]
[TD="width: 61"] [/TD]
[TD="width: 79"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 108"] 17.32
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 4
[/TD]
[TD="width: 79"] 141.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 108"] 18.61
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 5
[/TD]
[TD="width: 61"] 6"
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 3.96
[/TD]
[TD="width: 108"] 16.05
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 6
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 108"] 19.28
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 7
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 108"] 20.76
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 8
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 108"] 22.31
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 9
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 25.36
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 10
[/TD]
[TD="width: 79"] 168.3
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.11
[/TD]
[TD="width: 108"] 28.26
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 11
[/TD]
[TD="width: 61"] 8"
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 4.78
[/TD]
[TD="width: 108"] 25.26
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 12
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.16
[/TD]
[TD="width: 108"] 27.22
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 13
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 5.56
[/TD]
[TD="width: 108"] 29.28
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 14
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 33.32
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 15
[/TD]
[TD="width: 79"] 219.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 8.18
[/TD]
[TD="width: 108"] 42.55
[/TD]
[TD="width: 96"] ASTM A53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 16
[/TD]
[TD="width: 61"] 10"
[/TD]
[TD="width: 79"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 41.77
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 17
[/TD]
[TD="width: 79"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 51.79
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 18
[/TD]
[TD="width: 79"] 273.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.27
[/TD]
[TD="width: 108"] 60.31
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 19
[/TD]
[TD="width: 61"] 12"
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 49.73
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 20
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 61.71
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 21
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 8.38
[/TD]
[TD="width: 108"] 65.20
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 22
[/TD]
[TD="width: 79"] 323.9
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 73.81
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 23
[/TD]
[TD="width: 61"] 14"
[/TD]
[TD="width: 79"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 6.35
[/TD]
[TD="width: 108"] 54.69
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 24
[/TD]
[TD="width: 79"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 67.90
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 25
[/TD]
[TD="width: 79"] 355.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 81.25
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 26
[/TD]
[TD="width: 61"] 16"
[/TD]
[TD="width: 79"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 77.83
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 27
[/TD]
[TD="width: 79"] 406.4
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 93.17
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 28
[/TD]
[TD="width: 61"] 18"
[/TD]
[TD="width: 79"] 457.2
[/TD]
[TD="width: 80"] 7.92
[/TD]
[TD="width: 108"] 87.75
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 29
[/TD]
[TD="width: 79"] 457.2
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 105.10
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 30
[/TD]
[TD="width: 61"] 20"
[/TD]
[TD="width: 79"] 508.1
[/TD]
[TD="width: 80"] 9.52
[/TD]
[TD="width: 108"] 117.05
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 44"] 31
[/TD]
[TD="width: 61"] 24"
[/TD]
[TD="width: 79"] 609.6
[/TD]
[TD="width: 80"] 12.7
[/TD]
[TD="width: 108"] 186.94
[/TD]
[TD="width: 96"] TQ- API 5L
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr :* phúc 0915832979
Mail: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
Web: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Fax:**** 06503 719 123

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]