E muốn tìm sim vina or mobi tứ 0 hoặc tứ 2 bác nào có show giùm r cho e giá luôn a. Tk