0967 51 6886 - 0967 516886 Sim mới nguyên kít để mãi mãi.giá 4tr9.lh: 097 3333 697-094 3333 687