Mình Ở Cầu Giấy Hà Nội Cần Mua Laptop Cũ Nhưng Tầm Tiền Chỉ Có Từ 3 Triệu Đến 7 Triệu Bạn Nào Cần Bán Thì Liên Hệ Mình Mua Cho Nhanh Gọn Nhé Mình THÀNH Số 0904 969 186 facebook:2012nukata@gmail.com