Để lưu giữ những giá trị truyền thống* của mảnh*đất Ninh Bình, từ hạt gạo nếp nương dân giã qua bàn tay của hậu duệ tổ truyền Hoàng Thăng làm nên sản phẩm cơm cháy có từ ngàn năm mang thương hiệu*độc quyền: CƠM CHÁY BÁI*ĐÍNH
Hãy*đến với chúng tôi*để*được thưởng thức tron ven hương vị cơm cháy vượt thời gian từ quá khứ*đến tương lai
Mọi chi tiết xin liên hệ:* PHÒNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN*ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG TRANG NINH BÌNH
Đ/C: BÁI ĐÍNH, GIA SINH, GIA VIỄN, NINH BÌNH, VIỆT NAM