ST Support là một hệ thống help desk ticket dễ sử dụng cho Joomla. Chỉ cần tạo một menu cho site của bạn, sau đó admin và khách hàng có thể giao dịch với nhau bằng các ticket, một cách dễ dàng để giải quyết vấn đề giữa admin và khách hàng.

Một số hình ảnh về sản phẩm:Link: help desk joomla
Đặc chính của ST Support:
– Cho phép người dùng tạo ticket sau khi đăng nhập.
– Gửi em mail thông báo tới khách hàng và admin khi ticket được reply.
– Cho phép người dùng đăng nhập thấy tất cả các ticket mà họ đã đăng.
– Cho phép admin comment, thay đổi category, thay đổi trạng thái, thay đổi người trả lời cho ticket.
– Dễ dàng quản lý ticket.
– Dễ sử dụng.
– Tùy chỉnh nội dung thông báo gửi tới email khách hàng.