Bán sim 094.859.6666 26tr hoặc bạn nào có ngũ quý 0-1-2-3 10 số muốn đổi ngang thì đổi cho mình. L/h số điện thoại trên.