Tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho mỗi cán bộ, nhân viên bảo vệ trong công ty luôn là một trong những công việc được Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thành Trung quan tâm và có sự ưu tiên hàng đầu. Định kỳ hàng tháng, Công ty đều tổ chức các chương trình huấn luyện cho nhân viên bảo vệ trong Công ty. danh ba cong ty bao ve


Để củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, ý thức chấp hành điều lệnh, tư thế tác phong cho cán bộ, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp trong công tác, hạn chế và làm giảm đến mức thấp nhất sai phạm về thực hiện các quy trình công tác nghiệp vụ chuyên môn và tư thế tác phong, nhằm duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất để cung cấp và phục vụ khách hàng. Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ Thành Trung tổ chức chương trình huấn luyện cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp trong công ty.


Khóa huấn luyện tập trung đi sâu vào việc củng cố, nâng cao trình độ năng lực công tác nghiệp vụ chuyên môn, chấp hành điều lệnh, tư thế tác phong của cán bộ và nhân viên bảo vệ trong công tác. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy trình công tác cơ bản, các chế độ thông tin báo cáo, quản lý điều hành lực lượng bảo vệ, phương pháp giao tiếp với khách hàng và xử lý các tình huống xảy ra.


Sau khóa huấn luyện, mỗi nhân viên đều đã được trang bị những kiến thức để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.