[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/27/1170094/201303081824_kho_viet___copy__2_.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/27/1170094/201303081824_kho_viet___copy__2_.jpg[/IMG]**
Công ty Tầu thuyền Sài Gòn chuyên tư vấn và bán sản phẩm chính hãng Yamaha .
Jetski yamaha đời 2013 có giá tốt nhất trên thị trường kèm theo bão hành .
siêu tích kiệm nhiên liệu và an toàn có hàng trực tiếp tại Sài Gòn
Cung cấp các dòng Mô Tô nước cũ nhập từ USA , Yamaha XL 700 , Yamaha XL 760 , Yamaha vn 700 , Vn 760, Yamaha waveruner ,
Cung cấp phụ tùng , đầy đủ , Piston , giơle đề (starter relay), giã bơm ,dây lái , chân máy mô tô nước yamaha . tem máy yamaha waveruner các dòng .
Liên hệ 0904701661

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]