Fix nhanh 300k. hết giá, fix nữa giữ xài luôn 300K, bao bad.
0988432244 no sms
100 đất thánh, tân bình