Sim mới nguyên kít - Thanh lý giá tốt

0964.1.5.1995 Giá 900.000 đ
0964.08.08.64 Giá 900.000 đ
0964.479.379 Giá 1.800.000 đ