Sim " 1 vợ, 2 con ở nhà 3 lầu đi xe 4 bánh đây ...maizo...maizo...

092 857 1234 1tr2

092 922 1234 1tr5

Lh: 0925.110.119