Buồn bán thanh lý lô 39,79,99 giá cả lô 150k/sim
toàn bộ sim nguyên kit gói extra kick có tk 25k chính .
call: 0963.031.031
...................http://simhaiphong.com.vn ..........................

0916.091.878
0916.073.778
0916.074.699
0916.107.499
0916.08.44.79
0916.083.499
0916.096.339
0916.070.239
0916.074.379
0916.101.479
0916.074.279
0916.074.339
0916.075.339
0916.082.339
0916.10.11.39
0913.029.479
0913.028.239
0913.029.439
0913.027.499
0913.02.79.78
0913.028.499
0916.084.299
0916.0880.39