Như hình dưới đây, các bạn sẽ thấy article xuất hiện với title

joomla payment gateway sẽ hướng dẫn các bạn cách để ẩn title đó đi.

1. Ẩn title cho tất cả các articles.
Để ẩn title cho tất cả các article, bước đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào admin, chọn Content-> Article Manager-> Options-> Article-> Show Title, chọn Hide


2. Ẩn title cho từng article riêng lẻ.
Để ẩn title cho chỉ một article, bạn vào Content, chọn article bạn muốn ẩn, chọn tab Options-> Show Title, chọn Hide.


3. Ẩn title cho từng menu riêng lẻ.
Bạn cũng có thể ẩn title của một article thông qua một menu bằng cách chọn Menu, tab Page Display-> Show Page Heading, chọn No.


4. Ẩn title cho menu có kiểu artile.
Chọn Menu cần ẩn, chọn tab Options-> Show Title, chọn Hide.


Sau khi làm 1 trong bốn cách trên, ngoài front-end, bạn sẽ thấy title của article đã được ẩn.