Một số dòng máy tích hợp vi xử lý Intel core i3 hoặc Intel core i5 thuộc mẫu laptop Satellite 800 series là mặt hàng chính của chương trình khuyến mãi này.