Một trong những đặc tính trong lõi của Joomla là Load Modules Plugin. Trước đây việc nhúng một module vào article là rất khó khăn. Trong bài này joomla mobile template sẽ hướng dẫn các bạn cách nhúng một module vào article của Joomla sử dụng plugin có sẵn của Joomla.

Bước 1: Enable plugin Load Module
Sau khi đăng nhập vào admin, chọn Extensions-> Plugin Manager-> Content – Load Modules, enable plugin này lên.


Bước 2: Cài đặt Module.
Sau khi đã enable plugin, bạn vào mở hoặc tạo mới một module mà bạn cần nhúng vào trong article. Hãy chắn chắn răng module đó ở trạng thái published, nhưng không chọn position từ templates mà bạn đang dùng để gán cho module, thay vào đó, bạn hãy chọn một position từ các template khác cho module.


Bước 3: Nhúng module vào article.
Sau khi đã tạo xong module, bạn mở hoặc tạo mới một article mà bạn muốn nhúng module. sử dụng cấu trúc: {loadposition position-of-module} để nhúng module vào article, như hình ảnh cài đặt module ở trên, lệnh của tôi sẽ là:
{loadposition position-13}


Ra ngoài front-end, mở article nhúng module, bạn sẽ thấy module đã được nhúng vào trong article.