như tiêu đề, sim quá đẹp .lẹ tay thì còn , chậm thì hết
sim 9 chủ ,có sẳn , gọi là có

tài khoản 510 k
tell: 0943.25.7172