Game Khí phách anh hùng mới tung ra bản Big update - Ngũ Hành Tương Sinh với nhiều tính năng mới cực hấp dẫn. Tải game tai game khi phach anh hung về điện thoại ngay tại http://khiphachanhhungmobile.com để cùng khám phá.

1.Trang Bị Ngũ Hành
Bộ trang bị ngũ hành tương ứng của từng môn phái với những thuộc tính đặc biệt.
Sau khi chế tạo thành công trang bị, cần phải có Đá Ngũ Sắc để kích hoạt thuộc tính Ngũ Hành.

2. Phó bản Rèn Luyện
Phó bản cho phép người chơi tham gia để thu thập tài nguyên.

3. Phó bản nguyên liệu
Thời gian: Thứ 3, thứ 5, thứ 7 lúc 5:00 – 23:59
Tham gia phó bản sẽ nhận được Đá Ngũ Sắc để kích hoạt trang bị Ngũ Hành.

4. Phó bản anh hùng
Thời gian: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 lúc 5:00 đến 23:59
Tham gia phó bản sẽ nhận được nguyên liệu đúc trang bị Ngũ Hành

5. Long Hồn Cấm Địa
Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần 19:30 – 21:00
Level: 65 trở lên

6. Hệ thống Phù Văn
Phù văn tương tự như hệ thống kỹ năng, có thể giúp người chơi trang bị những kỹ năng hoàn toàn mới.