nhận dạy kèm học sinh lớp 2

Trung tâm dạy kèm chuyên dạy lớp 2 uy tín dạy kèm lớp 2
kỹ năng dạy của gia sư lớp 2 :
1. giáo viên kiểm tra phân loại chữ viết của HS thành những đội ngũ thông dụng để có kế hoạch rèn chữ cho từng đối tượng cho từng học sinh.
+ tập thể viết chữ đúng mẫu, trình bày sạch đẹp.
+ tập thể viết sai mẫu: Nét ngửa, mất nét, chữ nhọn, gãy nét, đánh dấu sai, khoảng cách quá gần, quá xa.
2. tìm kiếm tháu hiểu nguyên nhân vì sao học viên viết chưa đẹp, chưa chính xác (có khả năng bởi tư thế ngồi, bởi cách cầm bút, do thiếu thận trọng chưa chú tâm …)
Từ đó kiếm ra biện pháp hổ trợ đỡ học viên khắc phục kém điểm.


3. sx chỗ ngồi tiện lợi để kèm cặp học viên
(Ví dụ: Em viết xấu, viết chậm nên cho ngồi đầu bàn để thầy cô uốn nắn, sửa sai) đồng thời quan tâm đến thay đổi vị trí của học trò trong lớp theo định kỳ.
4. Chữa lỗi sai khi học viên viết bảng con thật tỉ mỉ, chu đáo, có như vậy lúc viết bài trong vở kết quả sẽ cao hơn.
Nhận dạy kèm lớp 2 tại tphcm day kem lop 2