Một news feed( cũng được gọi là một feed hoặc một syndicated feed) là cách cung cấp cho người dùng link từ trang của bạn tới các trang khác. Nhiều nhà cung cấp dữ liệu cung cấp thông tin của họ cho phép người dùng đăng ký và có nội dung của họ. Trang Joomla của bạn có một tập hợp dữ liệu hoặc một công cụ RSS tạo ra một news feed mà những người khác có thể sao chép để tạo một new feed trên trang của họ. Bài viết này joomla mobile template sẽ giải thích cách để tạo một module Syndication Feeds trong joomla.

Đầu tiên ta sẽ enable RSS Suffix trên URL. Sau khi loggin vào admin, bạn chọn System-> Global Configuration-> Site-> SEO Settings-> Adds Suffix to URL, đặt thuộc tính này là No. Điều này sẽ cho phép Joomla thêm những thành phần cần thiết đẻ tạo một RSS URL. Click vào Save & Close khi bạn đã chọn xong.


Bây giờ ta tạo một module Syndication Feeds bằng cách chọn Extensions-> Module Manager-> New-> Syndication Feeds. Thiết lập các thông số cần thiết cho module như: Title, position…


Bên tab Menu Assignment, chọn menu mà bạn muốn menu này hiển thị. Có 1 điều quan trọng cần lưu ý là module chỉ được tạo cho các Menu có kiểu như Category Blog hoặc Featured Article. Joomla sẽ tạo một feed cho kiểu menu này vì chúng sẽ tiếp tục được update nội dung. Jomla sẽ không hiển thi module Syndication Feeds trong menu Single Article. Điều này quan trọng vì Sydication RSS Feed sẽ chỉ hiển thị cho những trang mà module hiển thị. Click vào Save & Close sau khi bạn thiết lập xong. Ra ngoài front-end, bạn sẽ thấy ta đã có 1 module RSS Feed.