Nội dung chi tiết trung tâm kế toán hà nội
1. Bồi dưỡng lý thuyết kế toán thực tế chuyên sâu
- Chế độ kế toán DN: Các loại chế độ áp dụng hiện hành, cách lựa chọn phù hợp cho từng loại hình DN.
- Các loại chứng từ kế toán trong DN: Cách xác định các chứng từ được phép hạch toán và theo dõi kế toán, phân biệt các chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật thuế. Cách đọc các loại chứng từ, hóa đơn tài chính, tờ khai xuất nhập khẩu.
- Bản chất theo dõi các loại kế toán trong DN: Kế toán nội bộ, kế toán thuế, cách theo dõi hai loại kế toán.
- Hệ thống tài khoản và cách sử dụng tài khoản tương ứng với các phát sinh tài chính của DN; Các sai phạm thường xảy ra trong từng tài khoản và biện pháp phòng tránh, xử lý rủi ro.
- Định khoản và hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh thực tế trong các doanh nghiệp

2. Thực hành hạch toán kế toán chuyên sâu các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Quy trình hạch toán kế toán khép kín các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong DN thương mại nội địa, XNK theo ngày, tháng, năm: Từ khi nhận chứng từ, phân loại tính hợp lý chứng từ đến khi tính được kết quả kinh doanh.
3. Thực hành lập chứng từ, ghi chép sổ sách, báo cáo các vị trí kế toán, BCTC trên Excel tạitrung tâm kế toán long biên
- Các hình thức ghi sổ và quy trình ghi chép sổ sách kế toán: Từ chứng từ lên từng loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế (Sổ chi tiết, sổ cái, bảng phân bổ khấu hao, bảng lương...).
- Cách lập các loại chứng từ kế toán, hóa đơn bán hàng, cách lưu trữ chứng từ đảm bảo tra cứu khoa học.
- Quy trình lập báo cáo tài chính: Cách lập tất cả các bảng biểu trong BCTC

4. Thực hành lập chứng từ, ghi chép sổ sách, báo cáo các vị trí kế toán, BCTC trên phần mềm
- Cách sử dụng phần mềm kế toán: Kỹ năng lập chứng từ, hạch toán, kiểm tra SSKT, kiểm tra các loại báo cáo, kiểm tra phát hiện sai sót và điều chỉnh BCTC.
- Kỹ năng kiểm tra sai sót chứng từ, SSKT, báo cáo, BCTC và cách điều chỉnh sai sót trước năm tài chính hoặc tại năm hiện tại trên phần mềm kế toán.

5. Kế toán thuế và thực hành lập các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm
- Phân tích nội dung các loại thuế của DN: Cách phòng tránh sai sót và biện pháp xử lý các sai sót đã có.
- Cách điều chỉnh số liệu khai báo thuế sai sót trong các kỳ báo cáo trước kỳ báo cáo hiện tại.
Chúng tôi áp dụng phương pháp "Cầm tay chỉ việc - Gia sư" tức là mỗi học viên sẽ được học trên một bộ giáo trình, một máy tính riêng, học cả lý thuyết và thực hành
Học phí Đào tạo kế toán tổng hợp: Xin hãy gọi cho chúng tôi trung tâm kế toán tại cầu giấy để được tư vấn kiến thức học viên, khóa học phù hợp và học phí tốt nhất
- Bồi dưỡng kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ kế toán khó cho tất cả các vị trí kế toán, các tình huống kế toán tồn đọng trong thực tế. Kỹ năng quản lý và tham mưu cho BGĐ kế toán quản trị nội bộ khoa học, chính xác tránh thất thoát.
- Bồi dưỡng kinh nghiệm xử lý các tồn đọng liên quan đến kế toán thuế và kỹ năng giải trình số liệu, quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Nơi đào tạo: Thành Phố Hà Nội