0912.77.6868 : 27tr

call chữ kí lấy ạ .........................