0969.111.888---------------48tr
01999999995---------------28tr

Ai mua liên hệ trực tiếp nhé. Thanks.