Joomla có một component là Banner để giúp người dùng tạo và chính sửa banner quảng cáo có thể là đặc tính của sản phẩm, chi tiết sản phẩm, quảng cáo tiếp thị và nhiều thông tin khác trên site. Banner cũng cho phép người dùng hiển thị hình ảnh có kết nối tới các trang khác nhau trên site. Bài viết này joomla mobile template sẽ chia thành các phần nhỏ để giúp các bạn hiểu và tạo một module Banner.

Tạo một Client, Category và Banner.
Trong bài này, ta sẽ tạo một banner quảng cáo máy tính. Để bắt đầu, login vào admin, chọn Components-> Banner-> Clients. Click vào New để tạo một client mới. Tạo các thông tin cần thiết như dưới đây:


Sau đó nhấn Save & Close. Tiếp theo bạn chọn mục Cateogories ở trên mục Clients để tạo một category mới. Ở mục này, chỉ yêu cầu một thông tin là Title. Sau khi tạo title, click vào Save & Close.
Tiếp theo ta chọn mục Banner ở trên mục Category để tạo một Banners, click vào New để tạo. Tại mục Type bạn nên chọn một trong hai: “Image” hoặc “Custom” . Nếu bạn chọn “Image”, một hình ảnh sẽ được hiển thị trong banner. Nếu bạn chọn “Custom”, bạn có thể thêm các dòng text theo ý của bạn. Với cả hai lựa chọn trên, bạn đều có thể thêm một url vào để khi người dùng click vào banner đó, nó sẽ link người dùng tới trang bạn muốn. Khi đã thiếp lập xong, bạn ấn Save & Close.


Tiếp theo ta tạo một module Banner bằng cách chọn Extensions-> Module Manager-> New-> Banners, thiết lập các thông số cần thiết cho module như hình ở dưới.


Ra ngoài front-end ta đã có một module Banner.