Các thành phần hạt nano và các chất độc hại có trong một số loại kem chống nắng không đảm bảo có thể ảnh hưởng lớn đến làn da, hooc môn, thậm chí khiến da có nguy cơ ung thư.


Chống nắng có 2 loại:


Chống nắng hóa học: chứa các chất hấp thụ tia UV trước khi chúng gây hại
Chống nắng vật lý: chứa kẽm oxit hoặc titan oxit tạo màng chắn bảo vệ da.
Với kem chống nắng hóa học, chị em cần biết rằng tuy loại kem này có thể bào vệ làn da này trước tia UV, nhưng hầu hết kem chống nắng hóa học đều chứa một thành phần hóa học độc hại nhất định có thể hấp thụ qua da vào cơ thể. Lời khuyên, chị em nên sử dụng các loại kem chống nắng tốt vật lý.


Cơ quan bảo vệ một trường Mỹ (EPA) liệt kê thành phần của 2 nhóm chống nắng cũng như loại và số lượng bảo vệ các tia và thứ hạng. Chú ý kẽm oxit


FDA Monograph Sunscreen Ingredients UVA protection UVB protection EWG safe rate


Aminobenzoic acid (PABA) ○ ● 6


Cinoxate ◔ ●


Avobenzone ● ◔ 2


Ecamsule ● ◔ 2


Menthyl anthranilate ◐ ● 1


Octyl methoxycinnamate ◔ ● 6


Dioxybenzone ◐ ●


Homosalate ○ ● 4


Octocrylene ◔ ● 3


Oxybenzone ◐ ● 8


Padimate O ○ ● 5


Octyl salicylate ○ ● 1


Sulisobenzone ◐ ● 3


Phenylbenzimidazole ○ ● 3


Zinc Oxide ● ● 2-3


Titanium dioxide ◐ ● 1-3


Trolamine salicylate ○ ● 2


Mức bảo vệ: ●=bảo vệ tốt ◐= bảo vệ tương đối ◔= bảo vệ ít ○ không bảo vệ


EWG safe rate (EWG tỉ lệ an toàn): 7-10 nguy cơ cao, 3-6 nguy cơ tương đối, 1-2 nguy cơ thấp


Nhưng về kẽm oxit thì sao? Kẽm oxit là thành phần bảo vệ da rộng hơn và tốt nhất hiện nay.
>>> Bí quyết sở hữu làn da nâu mà không sợ cháy nắng