Module Random Images sẽ cho phép bạn tạo một module hiển thị ảnh theo thứ thự ngẫu nhiên. Mỗi làm có ai đó truy cập site của bạn, Joomla sẽ ngẫu nhiên hiển thị một ảnh trong thư mục ảnh mà bạn tạo. joomla contact form module sẽ hướng dẫn bạn tạo một module như thế.

Trước khi tạo một module Random Image, bạn cần tạo một folder lưu trữ ảnh mà bạn muốn hiển thị ngẫu nhiên. Sau khi login vào admin, bạn vào Content-> Media Manager. Bên trong Media Manager, bạn sẽ tạo một thư mục riêng để lưu trữ ảnh cho module. Ấn vào Create Folder, nhập tên folder cần tạo, và ấn vào nút Create Folder.


Sau khi tạo Folder xong, bạn vào folder đó, click vào nút Choose Files, chọn những ảnh muốn cho vào thư mục, sau khi chọn xong, ấn vào nút Start Upload.
Sau khi upload image vào folder bạn tạo, bạn sẽ thấy các thumbnail của image. Folder bạn tạo sẽ là subfolder trên site. Đường dẫn của folder là images/foldername.


Tiếp theo ta sẽ tạo một module Random Image bằng các vào Extension Manager-> Module Manager-> New-> Random Image. Thiết lập các thông số cho module như Title, position… Trong Tab Module:
– Phần image type, nhập vào định dạng file image mà bạn muốn dùng.
– Phần Image Folder: Điền đường dẫn tới folder, ở đây tôi điền là images/radomimages
– Phần Width và Height, bạn nhập chiều rộng và chiều cao mà bạn muốn ảnh hiển thị, đơn vị tính ở đây là pixel.


Sau khi đã thiết lập xong, bạn ấn Save & Close, ra ngoài front-end bạn đã có một module Random Image: