Vanilla RootBox được xây dựng thẳng từ nguồn RootBox và luôn luôn mang bản cài đặt tốt nhất cho người sử dụng. Điều này có nghĩa, bạn có thể tận hưởng một trải nghiệm Android tinh khiết kết hợp với các tính năng và một số CM tích hợp. Hãy nhớ Jelly Bean đang ở giai đoạn bắt đầu phát triển nên sẽ có lỗi nhỏ. Mỗi phiên bản RootBox được tạo ra sẽ ngày càng ổn điịnh ổn định hơn. mọ người hãy cùng thử và cảm nhận.


Features

Based on JB 4.2.1- Built from RootBox Sources
AOKP Features
CM Profiles
Lockscreen vibration option
Phone: Advance Phone Settings (Vibrate on Answer, Every 45 Seconds, On Hangup and On Call Waiting)
Phone: Noise Suppression
MMS: Message rate alerts (Modify SMS message limit for alert)
MMS: Fully Customizable MMS Theme
MMS: Soft Keyboard Type (Emoji, Enter to Send, Enter for a New Line)
Option to control cursor in text fields using volume keys
Home button call answer (Accessibility Option)
Variable size pattern lockscreen

RootBox Settings
Expanded Desktop
LockClock (Chronus)
Hardware Keys Remapping
Lockscreen Hardware Keys Remapping
Screen Security Features (Unlock options)

Hướng dẫn cài đặt
1. Wipe Data/Factory Reset (Thao tác này không có tác dụng đối với bộ nhớ trong/ngoài của máy)
2. Flash RootBox zip
3. Flash JB GAPPS
4. Wipe Dalvik Cache
5. Reboot

Link download
File gaps: http://goo.im/gapps/
File Rom: http://goo.im/devs/RootBox/RootBox_i9100g_jb/RootBox-JB-i9100g-V3.4.zip
nguồn http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1814532
galaxy S2 i9100G
Vanilla RootBox được xây dựng thẳng từ nguồn RootBox và luôn luôn mang bản cài đặt tốt nhất cho người sử dụng. Điều này có nghĩa, bạn có thể tận hưởng một trải nghiệm Android tinh khiết kết hợp với các tính năng và một số CM tích hợp. Hãy nhớ Jelly Bean đang ở giai đoạn bắt đầu phát triển nên sẽ có lỗi nhỏ. Mỗi phiên bản RootBox được tạo ra sẽ ngày càng ổn điịnh ổn định hơn. mọ người hãy cùng thử và cảm nhận.


Features

Based on JB 4.2.1- Built from RootBox Sources
AOKP Features
CM Profiles
Lockscreen vibration option
Phone: Advance Phone Settings (Vibrate on Answer, Every 45 Seconds, On Hangup and On Call Waiting)
Phone: Noise Suppression
MMS: Message rate alerts (Modify SMS message limit for alert)
MMS: Fully Customizable MMS Theme
MMS: Soft Keyboard Type (Emoji, Enter to Send, Enter for a New Line)
Option to control cursor in text fields using volume keys
Home button call answer (Accessibility Option)
Variable size pattern lockscreen

RootBox Settings
Expanded Desktop
LockClock (Chronus)
Hardware Keys Remapping
Lockscreen Hardware Keys Remapping
Screen Security Features (Unlock options)

Hướng dẫn cài đặt
1. Wipe Data/Factory Reset (Thao tác này không có tác dụng đối với bộ nhớ trong/ngoài của máy)
2. Flash RootBox zip
3. Flash JB GAPPS
4. Wipe Dalvik Cache
5. Reboot

Link download
File gaps: http://goo.im/gapps/
File Rom: http://goo.im/devs/RootBox/RootBox_i9100g_jb/RootBox-JB-i9100g-V3.4.zip
nguồn http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1814532
galaxy S2 i9100G