0967.649.653
0967.753.149
09.676.22028(xấu bẩn xấu,mãi mãi không ai tán
lien hệ chủ sim:01633211111