Hàng mới về bán nhanh cả lô giá 130k/số/lô nhận chốt
call: 0976.987.987 & 0946.575.575
www.simhay.com

Sim NK full time ae nh
é
15 sim.
b-)

0967.68.68.06

09.6789.0191
096.777.6636
0967.333.100
0967.368.262
0967.500.828
0967.666.152
0967.666.380
0967.666.506
0967.666.510
0967.86.86.15
0967.888.016
0967.888.104
0967.888.775
0967.962.889