Toàn quốc tìm 23456 mobi 10 và 6886 - 8668 vina anh em nào có số sms cho em xin số và giá thu về nhé ,thank anh em.
Và dạng tam hoa 888 đầu 10 số các mạng anh em nhé .