Ai có sim viett dạng 096*156888 show hàng và giá mình xem cái,thanks