Hi cả nhà!
Mình cần bán em 0982078686, đã bán.
973.899.893, giá 700k
986.399.390 đã bán
985.783.781 giá 500k
968125995 giá 700k
968090330 (Đã bán)
968126006 giá 500k
968013993 giá 700k
968102112 (Đã bán)
968095665 (Đã bán)
968130880 giá 500k
9.7979.4004 đã bán
977.56.56.55 gia 1300k
987.283.238 gia 1100k
0969.386.683 giá 2000k
0969.368.683 giá 2000k
97.59.59.590 (đã bán)
972.92.1965 giá 700k
972.20.10.96 giá 700k
973.045.540 giá 800k
968.09.11.91 giá 900k
96671.8998 giá 1000k
987.39.1221 giá 600k
96861.1234 giá đã bán
98.97.73337, 989.773.337, 9897.73337 giá 1300k
963.108.801 giá 1200k
974.718.718 giá 9 triệu
096.516.1881 giá 1000k
09889.70007 giá 1700k
0966.168.861 giá 1500k
LH: 0969881987 sinh nam 1987, qua DGD Viettel làm thủ tục luôn
Cám ơn mọi người đã đọc bài