Ưu điểm khi vay tiền mua nhà tại Standard Chartered Bank:
[B]1.***Lãi suất thấp.*[/B]Lãi suất vay thế chấp hiện tại:
[B]+ Cá nhân[/B]*
Mua nhà:11.56%/ năm,3 tháng đầu*giảm 2%.
[B]+ Chủ doanh nghiệp[/B]*
*Mua nhà:*12%/năm, 3 tháng đầu*giảm 2%.
[B]2.***Ổn định:*[/B]Biên độ dao động thấp*[B]0.5%.[/B]
[B]3.***Trả trước*không*bị tốn phí:*[/B]từ*tháng thứ 13*trở đi
[B]4. Những yêu cầu liên quan đến khoản vay[/B]
[B]+ Nhân viên[/B]:* Thu nhập*ròng tối thiểu là*10 triệu đồng/ tháng.
+ [B]Chủ doanh nghiệp[/B]: 20 triệu đồng/ tháng*đối với khách hàng
+ Phương thức thanh toán: Mỗi tháng trả số tiền đều nhau,*dựa trên dư nợ giảm dần
+ Hạn mức tín dụng*:*từ 200 triệu đến 31 tỷ đồng
+ Ngân hàng sẽ mua Bảo hiểm*cháy nổ miễn phí cho khách hàng,*bồi thường 100%*giá trị khoản vay còn lại tại thời điểm đó.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]