SLaudio-taingheviet.com
Điạ chỉ: số 4, ngõ 4, phố Trần Quý Kiên, Cầu Giấy
Điện thoại: 0932347414 - 04.62811546
Website: www.taingheviet.com
Email: taingheviet@gmail.com

Dây thay tai nghe ( 80K )

[​IMG]

[​IMG]


Dây thay tai nghe Fullsize ( 100K )

[​IMG]


Dây thay tai nghe có mic ( 120K )

[​IMG]


Dây thay tai nghe cao cấp ( 180K )

[​IMG]

[​IMG]

Dây thay tai nghe inear cao cấp ( 180K )

[​IMG]

[​IMG]

Dây bạc thay tai nghe ( 350K )

[​IMG]

[​IMG]