Ngày 27/5/2015, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Năm 2014, những khó khăn chung của nền kinh tế, của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhận thức được điều đó, bước vào việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành và sự quyết tâm của tập thể CBCNV toàn công ty, năm
2014 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục gặt hái những thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Năm qua, các mặt hoạt động của Công ty được duy trì ổn định; vốn chủ sở hữu tiếp tục được gia tăng; thu nhập, việc làm cho người lao động được đảm bảo.

Căn cứ các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT đã nhất trí phương án trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông là 20%.


Thông tin LIÊN HỆ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8
Địa chỉ: Lô CC3 KĐT mới Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Điện thoại: 043. 785.5709 / Fax: 043.785.5709
Email: info@hud8.vn Website : www.hud8.vn