Sim đầu cổ có sổ chính chủ..... :@)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

09133.69133 :@) 09.133.69.133


:@):@):@)

09.1369.8633
2 e giá 2000k - cam kết 6 tháng - 0VND/tháng - gói xài nhiêu tính nhiêu ( có thể chuyển gói 10p )

Liên hệ: 0913.203.683