SLaudio-taingheviet.com
Điạ chỉ: số 4, ngõ 4, phố Trần Quý Kiên, Cầu Giấy
Điện thoại: 0932347414 - 04.62811546
Website: www.taingheviet.com
Email: taingheviet@gmail.com


[​IMG]

Giắc Sennheiser ( 60K )

[​IMG]


Giắc Sennheiser mic ( 80K )

[​IMG]


Giắc Connector Sennheiser HD598 ( 120K )

[​IMG]


Giắc Palic to ( 80K )

[​IMG]


Giắc Palic chữ i ( 99K )

[​IMG]


Giắc Palic Chữ L ( 120K )

[​IMG]


Giắc Yarbo ( 90K )

[​IMG]


Giắc MPS ( 220K )

[​IMG]


Giắc ViaBlue ( 320K )
[​IMG]
Giắc Oyaide chữ i ( 250K )

[​IMG]


Giắc Oyaide chữ L ( 300K )

[​IMG]