[TD] Đăng lúc: [B]09:54[/B], ngày [B]28/03/2013[/B] - [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2FTong-Hop-c275.html"][B]TP HCM[/B][/URL]
Đã xem: [B]2[/B] . Mã Tin: [B]20179003[/B]

Khách vãng lai

Nội dung [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]Ẩn tin[/URL]Than phiềnCú pháp SMS [TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] Ống Thép tròn đen có đường kính từ 12.7 mm đến 127.0mm, chiều dày từ 0.7 mm đến 6.0 mm.
*
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 558"] [B]SẢN PHẨM CÙNG LOẠI[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [B]STT[/B]
[/TD]
[TD] [B]TÊN SẢN PHẨM[/B]
[/TD]
[TD] [B]ĐÓNG BÓ[/B]
[/TD]
[TD] [B]TRỌNG LƯỢNG[/B]
[/TD]
[TD] [B]ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 1
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 12.7 x 0.7 --> 1.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.21 --> 0.41 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 2
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 13.8 x 0.7 --> 2.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.23 --> 0.58 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 3
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 15.9 x 0.7 --> 2.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.26 --> 0.69 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 4
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 19.1 x 0.7 --> 2.3
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.32 --> 0.95 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 5
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 21.2 x 0.7 --> 2.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.35 --> 1.15 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 6
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 22.0 x 0.7 --> 3.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.37 --> 1.41 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 7
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 25.4 x 0.7 --> 3.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.43 --> 1.66 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 8
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 26.65 x 0.7 --> 3.2
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.45 --> 1.85 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 9
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 28.0 x 0.7 --> 3.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.47 --> 2.11 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 10
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 31.8 x 0.7 --> 4.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.54 --> 2.74 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 11
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 33.5 x 0.7 --> 4.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.57 --> 2.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 12
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 38.1 x 1.0 --> 4.2
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.91 --> 3.51 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 13
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 35.0 x 1.0 --> 3.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.84 --> 2.72 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 14
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 42.2 x 1.0 --> 4.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.02 --> 4.18 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 15
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 48.1 x 1.1 --> 4.8
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.27 --> 5.13 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 16
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 50.3 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.69 --> 5.39 ( Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 17
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 59.9 x 1.2 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 37
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.74 --> 6.77 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 18
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 75.6 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 24
[/TD]
[TD="width: 95"] 2.56 --> 8.70 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 19
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 88.3 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 3.00 --> 10.27 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 20
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 108.0 x 1.8 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.71 --> 12.70 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 21
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 113.5 x 1.8 --> 6.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.96 --> 15.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 22
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 127.0 x 2.0 --> 6.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 6.17 --> 17.90 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 23
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 101.6 x 1.8 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.43 --> 11.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]
*
[TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Thép hộp vuông, hình chữ nhật[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]*Mô tả: Thép hộp vuông, hình chữ nhật[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Đơn vị tính: Kg/cây 6m[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] [B]Chiều dày ống (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 34"] 0.7
[/TD]
[TD="width: 38"] 0.8
[/TD]
[TD="width: 35"] 0.9
[/TD]
[TD="width: 34"] 1.0
[/TD]
[TD="width: 41"] 1.1
[/TD]
[TD="width: 44"] 1.2
[/TD]
[TD="width: 36"] 1.4
[/TD]
[TD="width: 34"] 1.5
[/TD]
[TD="width: 33"] 1.8
[/TD]
[TD="width: 33"] 2.0
[/TD]
[TD="width: 35"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 36"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 34"] 2.8
[/TD]
[TD="width: 34"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 34"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 34"] 3.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Kích thước (mm)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 10 x 30
[/TD]
[TD] 2.53
[/TD]
[TD] 2.87
[/TD]
[TD] 3.21
[/TD]
[TD] 3.54
[/TD]
[TD] 3.87
[/TD]
[TD] 4.20
[/TD]
[TD] 4.83
[/TD]
[TD] 5.14
[/TD]
[TD] 6.05
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 12 x 12
[/TD]
[TD] 1.47
[/TD]
[TD] 1.66
[/TD]
[TD] 1.85
[/TD]
[TD] 2.03
[/TD]
[TD] 2.21
[/TD]
[TD] 2.39
[/TD]
[TD] 2.72
[/TD]
[TD] 2.88
[/TD]
[TD] 3.34
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 13 x 26
[/TD]
[TD] 2.46
[/TD]
[TD] 2.79
[/TD]
[TD] 3.12
[/TD]
[TD] 3.45
[/TD]
[TD] 3.77
[/TD]
[TD] 4.08
[/TD]
[TD] 4.70
[/TD]
[TD] 5.00
[/TD]
[TD] 5.88
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 14 x 14
[/TD]
[TD] 1.74
[/TD]
[TD] 1.97
[/TD]
[TD] 2.19
[/TD]
[TD] 2.41
[/TD]
[TD] 2.63
[/TD]
[TD] 2.84
[/TD]
[TD] 3.25
[/TD]
[TD] 3.45
[/TD]
[TD] 4.02
[/TD]
[TD] 4.37
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 16 x 16
[/TD]
[TD] 2.00
[/TD]
[TD] 2.27
[/TD]
[TD] 2.53
[/TD]
[TD] 2.79
[/TD]
[TD] 3.04
[/TD]
[TD] 3.29
[/TD]
[TD] 3.78
[/TD]
[TD] 4.01
[/TD]
[TD] 4.69
[/TD]
[TD] 5.12
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 20
[/TD]
[TD] 2.53
[/TD]
[TD] 2.87
[/TD]
[TD] 3.21
[/TD]
[TD] 3.54
[/TD]
[TD] 3.87
[/TD]
[TD] 4.20
[/TD]
[TD] 4.83
[/TD]
[TD] 5.14
[/TD]
[TD] 6.05
[/TD]
[TD] 6.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 12 x 32
[/TD]
[TD] 2.79
[/TD]
[TD] 3.17
[/TD]
[TD] 3.55
[/TD]
[TD] 3.92
[/TD]
[TD] 4.29
[/TD]
[TD] 4.65
[/TD]
[TD] 5.36
[/TD]
[TD] 5.71
[/TD]
[TD] 6.73
[/TD]
[TD] 7.39
[/TD]
[TD] 8.34
[/TD]
[TD] 8.95
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 25
[/TD]
[TD] 2.86
[/TD]
[TD] 3.25
[/TD]
[TD] 3.63
[/TD]
[TD] 4.01
[/TD]
[TD] 4.39
[/TD]
[TD] 4.76
[/TD]
[TD] 5.49
[/TD]
[TD] 5.85
[/TD]
[TD] 6.90
[/TD]
[TD] 7.57
[/TD]
[TD] 8.55
[/TD]
[TD] 9.18
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 25 x 25
[/TD]
[TD] 3.19
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] 4.06
[/TD]
[TD] 4.48
[/TD]
[TD] 4.91
[/TD]
[TD] 5.33
[/TD]
[TD] 6.15
[/TD]
[TD] 6.56
[/TD]
[TD] 7.75
[/TD]
[TD] 8.52
[/TD]
[TD] 9.64
[/TD]
[TD] 10.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 30
[/TD]
[TD] 3.19
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] 4.06
[/TD]
[TD] 4.48
[/TD]
[TD] 4.91
[/TD]
[TD] 5.33
[/TD]
[TD] 6.15
[/TD]
[TD] 6.56
[/TD]
[TD] 7.75
[/TD]
[TD] 8.52
[/TD]
[TD] 9.64
[/TD]
[TD] 10.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 15 x 35
[/TD]
[TD] 3.19
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] 4.06
[/TD]
[TD] 4.48
[/TD]
[TD] 4.91
[/TD]
[TD] 5.33
[/TD]
[TD] 6.15
[/TD]
[TD] 6.56
[/TD]
[TD] 7.75
[/TD]
[TD] 8.52
[/TD]
[TD] 9.64
[/TD]
[TD] 10.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 30 x 30
[/TD]
[TD] 3.85
[/TD]
[TD] 4.38
[/TD]
[TD] 4.90
[/TD]
[TD] 5.43
[/TD]
[TD] 5.94
[/TD]
[TD] 6.46
[/TD]
[TD] 7.47
[/TD]
[TD] 7.97
[/TD]
[TD] 9.44
[/TD]
[TD] 10.40
[/TD]
[TD] 11.80
[/TD]
[TD] 12.72
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 40
[/TD]
[TD] 3.85
[/TD]
[TD] 4.38
[/TD]
[TD] 4.90
[/TD]
[TD] 5.43
[/TD]
[TD] 5.94
[/TD]
[TD] 6.46
[/TD]
[TD] 7.47
[/TD]
[TD] 7.97
[/TD]
[TD] 9.44
[/TD]
[TD] 10.40
[/TD]
[TD] 11.80
[/TD]
[TD] 12.72
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 25 x 50
[/TD]
[TD] 4.83
[/TD]
[TD] 5.51
[/TD]
[TD] 6.18
[/TD]
[TD] 6.84
[/TD]
[TD] 7.50
[/TD]
[TD] 8.15
[/TD]
[TD] 9.45
[/TD]
[TD] 10.09
[/TD]
[TD] 11.98
[/TD]
[TD] 13.23
[/TD]
[TD] 15.06
[/TD]
[TD] 16.25
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 40 x 40
[/TD]
[TD] 5.16
[/TD]
[TD] 5.88
[/TD]
[TD] 6.60
[/TD]
[TD] 7.31
[/TD]
[TD] 8.02
[/TD]
[TD] 8.72
[/TD]
[TD] 10.11
[/TD]
[TD] 10.80
[/TD]
[TD] 12.83
[/TD]
[TD] 14.17
[/TD]
[TD] 16.14
[/TD]
[TD] 17.43
[/TD]
[TD] 19.33
[/TD]
[TD] 20.57
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 30 x 60
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 7.45
[/TD]
[TD] 8.25
[/TD]
[TD] 9.05
[/TD]
[TD] 9.85
[/TD]
[TD] 11.43
[/TD]
[TD] 12.21
[/TD]
[TD] 14.53
[/TD]
[TD] 16.05
[/TD]
[TD] 18.30
[/TD]
[TD] 19.78
[/TD]
[TD] 21.97
[/TD]
[TD] 23.40
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 50 x 50
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 9.19
[/TD]
[TD] 10.09
[/TD]
[TD] 10.98
[/TD]
[TD] 12.74
[/TD]
[TD] 13.62
[/TD]
[TD] 16.22
[/TD]
[TD] 17.94
[/TD]
[TD] 20.47
[/TD]
[TD] 22.14
[/TD]
[TD] 24.60
[/TD]
[TD] 26.23
[/TD]
[TD] 28.60
[/TD]
[TD] 31.17
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Đơn vị tính: Kg/cây 6m[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] [B]Chiều dày ống (mm)[/B]
[/TD]
[TD] 1.1
[/TD]
[TD] 1.2
[/TD]
[TD] 1.4
[/TD]
[TD] 1.5
[/TD]
[TD] 1.8
[/TD]
[TD] 2.0
[/TD]
[TD] 2.3
[/TD]
[TD] 2.5
[/TD]
[TD] 2.8
[/TD]
[TD] 3.0
[/TD]
[TD] 3.2
[/TD]
[TD] 3.5
[/TD]
[TD] 3.8
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 4.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Kích thước (mm)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 60 x 60
[/TD]
[TD="width: 34"] 12.16
[/TD]
[TD="width: 38"] 13.24
[/TD]
[TD="width: 35"] 15.38
[/TD]
[TD="width: 34"] 16.45
[/TD]
[TD="width: 41"] 19.61
[/TD]
[TD="width: 44"] 21.70
[/TD]
[TD="width: 36"] 24.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 26.85
[/TD]
[TD="width: 33"] 29.88
[/TD]
[TD="width: 33"] 31.88
[/TD]
[TD="width: 35"] 33.86
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.77
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="colspan: 3"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 40 x 80
[/TD]
[TD="width: 34"] 12.16
[/TD]
[TD="width: 38"] 13.24
[/TD]
[TD="width: 35"] 15.38
[/TD]
[TD="width: 34"] 16.45
[/TD]
[TD="width: 41"] 19.61
[/TD]
[TD="width: 44"] 21.70
[/TD]
[TD="width: 36"] 24.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 26.85
[/TD]
[TD="width: 33"] 29.88
[/TD]
[TD="width: 33"] 31.88
[/TD]
[TD="width: 35"] 33.86
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.77
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="colspan: 3"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 45 x 90
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] 14.93
[/TD]
[TD="width: 35"] 17.36
[/TD]
[TD="width: 34"] 18.57
[/TD]
[TD="width: 41"] 22.16
[/TD]
[TD="width: 44"] 24.53
[/TD]
[TD="width: 36"] 28.05
[/TD]
[TD="width: 34"] 30.38
[/TD]
[TD="width: 33"] 33.84
[/TD]
[TD="width: 33"] 36.12
[/TD]
[TD="width: 35"] 38.38
[/TD]
[TD="width: 36"] 42.71
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="colspan: 3"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 40 x 100
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] 18.02
[/TD]
[TD="width: 34"] 49.27
[/TD]
[TD="width: 41"] 23.01
[/TD]
[TD="width: 44"] 25.47
[/TD]
[TD="width: 36"] 29.14
[/TD]
[TD="width: 34"] 31.56
[/TD]
[TD="width: 33"] 35.15
[/TD]
[TD="width: 33"] 37.53
[/TD]
[TD="width: 35"] 39.89
[/TD]
[TD="width: 36"] 43.39
[/TD]
[TD="width: 34"] 48.00
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 50.40
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 90 x 90
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] [/TD]
[TD="width: 34"] 24.93
[/TD]
[TD="width: 41"] 29.79
[/TD]
[TD="width: 44"] 33.01
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 40.98
[/TD]
[TD="width: 33"] 45.70
[/TD]
[TD="width: 33"] 48.83
[/TD]
[TD="width: 35"] 51.94
[/TD]
[TD="width: 36"] 56.58
[/TD]
[TD="width: 34"] 61.17
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 64.21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 60 x 120
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] [/TD]
[TD="width: 34"] 24.93
[/TD]
[TD="width: 41"] 29.79
[/TD]
[TD="width: 44"] 33.01
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 40.98
[/TD]
[TD="width: 33"] 45.70
[/TD]
[TD="width: 33"] 48.83
[/TD]
[TD="width: 35"] 51.94
[/TD]
[TD="width: 36"] 56.58
[/TD]
[TD="width: 34"] 61.17
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 64.21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 100 x 100
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] [/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 41"] 33.18
[/TD]
[TD="width: 44"] 36.78
[/TD]
[TD="width: 36"] 42.14
[/TD]
[TD="width: 34"] 45.69
[/TD]
[TD="width: 33"] 50.98
[/TD]
[TD="width: 33"] 54.49
[/TD]
[TD="width: 35"] 57.97
[/TD]
[TD="width: 36"] 63.17
[/TD]
[TD="width: 34"] 68.33
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 71.74
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
*
*
Ống thép* các dòng ống hộp cỡ lớn: 100, 150, chữ nhật 100x150, 100x200 và các loại ống tròn cỡ lớn từ 141.3, 168.3, 219.1, các loại ống siêu dầy từ 5.0 – 6.0mm. Các dòng sản phẩm này được thị trường đánh giá rất cao.
*
*
[TABLE]
[TR]
[TD] [B]Thứ tự[/B]
[/TD]
[TD] [B]Tên sản phẩm[/B]
[/TD]
[TD] [B]Độ dài
(m)[/B]
[/TD]
[TD] [B]Trọng lượng
(Kg)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 1
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,97
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 2
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,19
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 3
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,41
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 4
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,84
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 5
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 25 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,76
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 6
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 25 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,49
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 7
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,25
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 8
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 9
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,79
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 10
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 11
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,87
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 12
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 13
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,54
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 14
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 15
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 16
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 17
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 18
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 19
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 20
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,46
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 21
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,97
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 22
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,62
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 23
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,06
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 24
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,48
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 25
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,33
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 26
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,56
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 27
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,84
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 28
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 9,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 29
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 10,09
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 30
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 11,98
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 31
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 32
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 33
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,46
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 34
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,97
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 35
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 9,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 36
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 11,43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 37
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 12,21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 38
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 14,53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 39
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,31
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 40
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 8,72
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 41
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 10,11
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 42
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 10,8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 43
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 15,38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 44
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 45
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,61
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 46
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 21,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 47
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,27
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 48
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 12,74
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 49
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 13,62
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 50
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,22
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 51
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 17,94
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 52
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 15,38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 53
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 54
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,61
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 55
[/TD]
[TD] [HR][/HR] 40 x 40 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 12,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 56
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 21,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 57
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 2,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 26,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 58
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 120 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 33,01
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 59
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 120 x 2,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 40,98
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 60
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *90 x 90 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 33,01
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 61
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *90 x 90 x 2,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 40,98
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 62
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,05
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 63
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,78
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 64
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 14,17
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 65
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 26,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 66
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 25,47
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 67
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 31,56
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 68
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 37,53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 69
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 22,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 70
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 120 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 48,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 71
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *90 x 90 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 48,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 72
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x12x 0.8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,66
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 73
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x12x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,03
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 74
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,92
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 75
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,65
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 76
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,71
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 77
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,39
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 78
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *100 x 100 x 4.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 71,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 79
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *100 x 100 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 54,46
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 80
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *100 x 100 x 3.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 63,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 81
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 0.8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,79
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 82
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 0.9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,12
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 83
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 84
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,08
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 85
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 86
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 87
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12 x 12 x 0.7 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,47
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 88
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12 x 12 x 0.9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 89
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12 x 12 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,39
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 90
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 0.8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,87
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 91
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 0.9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 92
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,54
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 93
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 94
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 95
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 96
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 0.7 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,74
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 97
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1.1 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,63
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 98
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 99
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *15 x 15 x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,48
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 100
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *15 x 15 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,33
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
*
*


[/TD]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]