[TABLE]
[TR]
[TD="width: 558"] [B]SẢN PHẨM CÙNG LOẠI[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [B]STT[/B]
[/TD]
[TD] [B]TÊN SẢN PHẨM[/B]
[/TD]
[TD] [B]ĐÓNG BÓ[/B]
[/TD]
[TD] [B]TRỌNG LƯỢNG[/B]
[/TD]
[TD] [B]ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 1
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 12.7 x 0.7 --> 1.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.21 --> 0.41 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 2
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 13.8 x 0.7 --> 2.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.23 --> 0.58 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 3
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 15.9 x 0.7 --> 2.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.26 --> 0.69 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 4
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 19.1 x 0.7 --> 2.3
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.32 --> 0.95 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 5
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 21.2 x 0.7 --> 2.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.35 --> 1.15 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 6
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 22.0 x 0.7 --> 3.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.37 --> 1.41 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 7
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 25.4 x 0.7 --> 3.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.43 --> 1.66 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 8
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 26.65 x 0.7 --> 3.2
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.45 --> 1.85 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 9
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 28.0 x 0.7 --> 3.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.47 --> 2.11 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 10
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 31.8 x 0.7 --> 4.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.54 --> 2.74 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 11
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 33.5 x 0.7 --> 4.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.57 --> 2.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 12
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 38.1 x 1.0 --> 4.2
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.91 --> 3.51 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 13
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 35.0 x 1.0 --> 3.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.84 --> 2.72 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 14
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 42.2 x 1.0 --> 4.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.02 --> 4.18 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 15
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 48.1 x 1.1 --> 4.8
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.27 --> 5.13 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 16
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 50.3 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.69 --> 5.39 ( Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 17
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 59.9 x 1.2 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 37
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.74 --> 6.77 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 18
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 75.6 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 24
[/TD]
[TD="width: 95"] 2.56 --> 8.70 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 19
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 88.3 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 3.00 --> 10.27 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 20
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 108.0 x 1.8 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.71 --> 12.70 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 21
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 113.5 x 1.8 --> 6.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.96 --> 15.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 22
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 127.0 x 2.0 --> 6.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 6.17 --> 17.90 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 23
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 101.6 x 1.8 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.43 --> 11.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]
*
*1- [B]Thép hình :[/B] hộp chữ nhật, hộp vuông [B]H-I-V-U[/B] với đủ chủng loại và kích cỡ khác nhau .Mác thép SS400 –SS540 CT3 – C45 theo tiêu chuẩn quốc tế JIS 3101 và TCVN…..
2- [B]Thép tấm , thép cuộn Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu :[/B] Các mác thép như SS400 – SS540 – Q 235 – *Thép tấm cường độ cao ASTM A572 Gr-50, Q345B, Sm490, A516 Gr-60, Gr-70, A515 Gr-60, 70 --> Thép chế tạo (S30C; S45C; S55C; S60C; S70C; Sk3; SK5; 40X; 65G; SKD61; SKD11; 12XM; 5XHM; Y7; Y30; HPM; P20....) Q345, Thép tấm ,A572, SB410, 40K, SDK11, 61 cắt theo Quy cắttheo tiêu chuẩn quốc tế, các loại thép chịu lực cao và chống mài mòn …
3- [B]Thép ống :[/B] [B]Ống thép tròn, ống vuông, ống chữ nhật đen, thép mạ kẽm các loại, có đường hàn thẳng (ERW Pipe), hàn xoắn (Spiral pipe), Ống đúc (Seamless pipe)[/B] *[B]Ống dẫn ASTM A106, ASTM A53, Ống dẫn xăng dầu APL 5L, Ống nước SPG, BS, Ống kết cấu STK400, RTK400[/B] Ống thép [B]đúc áp lực[/B] ( Dùng trong ngành cơ khí nồi hơi , dẫn dầu , ga và khí…., [B]ống thép hàn[/B] , [B]ống thép mạ kẽm[/B] với đường kính phi từ 12 đến 710 với các độ dày đa dạng ………Mác thép C20 – CT3 ….theo các tiêu chuẩn ASTM – API – DIN - TCVN….
4- [B]Thép Vuông đặc[/B] : Từ [B]10 x 10[/B] ; [B]12 x 12[/B] ; [B]14 x 14 ; 16 x 16 ; 18 x 18 ; 20 x 20 ; 22 x 22.[/B] Ngoài ra chúng tôi còn nhận đặt theo yêu cầu với số lượng lớn …Mác thép CT3 , SS400 … Theo tiêu chuẩn TCVN.
5- [B]Thép tròn trơn[/B] : F 10 , 14 , 16 , 18 , 20 , 25 , 30 x 6.000
**** Chúng tôi chuyên kinh doanh thép của các nhà sản xuất có uy tín và chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước: Thép Úc - SSE, Thép Việt Úc - VUC, Thép Miền Nam - SS, Thép Việt Ý - VIS, Thép Thái Nguyên - TISCO, Thép Hoà Phát – HPS, Thép Pomina,... - Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thép đa chủng loại, phục vụ đa ngành cho mọi nhu cầu của khách hàng: Thép xây dựng dân dụng (thép cuộn tròn, thép thanh trơn, thép vằn,...); Thép hình (Thép C,I,H, U, V, Lapla), Thép Tấm,....**
******* 6[B]- Inox:[/B] NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:** -** Thép không gỉ *************(inox): Mác thép thông dụng: SUS 201 / 430 / 304/304L, SUS 316/316L, SUS 310s
********* Chủng loại* hàng : Tấm , cuộn ,ống đúc, ống hàn, la, V, láp đặc** …..*********** Độ bóng : BA/2B/No1/2D/HL/No4/No8**** *******
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu *mác thép CT3, SS400, Q235, Q345B
Thép tấm thông dụng : CT3, CT3πC , CT3Kπ , SS400, SS490
+ Công dụng : dùng trong ngành đóng tàu , thuyền, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí, xây dựng…
+ Mác thép của Nga: CT3, CT3πC , CT3Kπ , CT3Cπ....theo tiêu chuẩn: GOST 3SP/PS 380-94
+ Mác thép của Nhật : SS400, .....theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D,….theo tiêu chuẩn : JIS G3101, GB221-79+ Mác thép của Mỹ : A36, AH36, A570 GrA, A570 GrD, …..theo tiêu chuẩn : ASTM
*Các loại thép tấm chuyên dùng cứng cường độ cao, chống mài mòn,....Thép tấm Q345B, C45, 65r, SB410 , 15X , 20X,.....+ Công dụng: dùng trong các ngành chế tạo máy , khuôn mẫu, ngành cơ khí, nồi hơi.
+ Quy cách chung của các loại tấm thép: - Độ dày : 3mm, 4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,15 mm,16 mm, 18mm,20mm, 25 mm, 30 mm, 40mm ,50mm..…..,100 mm,300 mm.- Chiều ngang : 750 mm,1.000 mm,1.250 mm,1.500 mm,1.800 mm,2.000 mm,2.400 mm, - Chiếu dài : 6.000 mm,9.000 mm,12.000 mm.
Sản phẩm đặc biệt của chúng tôi gồm có: thép tấm, lá cán nóng cán nguội, thép hình, láp với các mác thép chủ đạo: SS400, CT3, C45, C50.
Trung Quốc, Nga, Nhật
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]Bán thép cuộn cán nóng Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu*[/B]
-*[B]Xuất xứ:[/B]*Trung quốc,*Nhật bản,*Hàn quốc,*Đài loan, Nga, Ukraina, Mã lai, Thái lan, EU…
*-*[B]Mark thép:[/B]* SPHC, SPHD, SPHT, SAE1006, Q195, Q235, SS400, SS490, SG295, SG255
-*[B]Tiêu chuẩn:[/B]*JIS G3131 SPHC, SPHD, SPHE; JIS G3132 SPHT-1, SPHT-2..
-*[B]Quy cách:[/B]*Độ dày*1.0…25mm**kích thứớc*: 100.. 2500mm
-*[B]Ứng dụng:[/B][B]*[/B]Sản phẩm cơ khí, bồn bể, xà gồ, ống thép, Bình ga, kéo dây...
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B][I]*[/I]

[B]Thép tấm chống trượt từ 3ly-12ly Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu*[/B]
-*[B]Xuất xứ:[/B]Trung quốc,*Nhật bản,*Hàn quốc,*Đài loan, Nga, Ukraina, Mã lai, Thái lan, EU…
-*[B]Mark thép:[/B]*Tiêu chuẩn **ASTM A36, GOST 8568,A36, 08-20KP/PS, Q 235
-*[B]Quy cách:[/B]
***[B]Độ dày*:[/B]**3.00 – 8.00 mm ,
***[B]Độ rộng*:*[/B]*1250 – 1500 mm
***[B]Chiều dài :[/B]*4000 – 6000 mm ( Dang cuộn và tấm )
-*[B]Ứng dụng:[/B]*Công nghiệp, dân dung, đóng tàu, chế tao sản phẩm.
* * * * Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Chuyên bán các loại Thép hình hộp vuông, hộp chữ nhật U, H, L ,T, I, Hợp, Ống, Máng thép.-*********Xuất xứ:*Việt Nam, Trung Quốc, Japan, Korea, Taiwan, Thailand, EU,…
-*********Sản phẩm:*Thép góc (Equal Angle), Thép H(H-Beam) JIS G3101, SS400; Cọc ván thép (ISP III,IV...), A5528- SY29,…
-*********Thép I (I - Beam) JIS G3101, SS400; Thép hộp (Square/Rectangular steel tube); Thép ống đen, mạ kẽm; *Thép U (U- CHANNEL) JIS G3101 SS400; Thép ống công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53; cọc ván thép (ISP III,IV...) A5528 SY295,…
-*********Ứng dụng:*Sản phẩm công nghiệp, nhà xưởng, đóng tàu, sản phẩm cơ khí…
[B][I]Hiện có hàng[/I][/B][B]:*[/B][B][I]U – H – L -*I - T - HỘP , ỐNG, MÁNG THÉP.[/I][/B]
*[B][I]*Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách hàng.[/I][/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax: ****06503 719 123[/B]*
Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu* CT3, SS400 Q235, Q345B
*-*Xuất xứ:*Nga, Ukraina, Trung Quốc, Japan, Korea, Taiwan, Indonesia, Thailand, EU, Mỹ
** -*** *Mark thép:*CT3ПC, CT3CП, CT3KA (Kmk/ Bluesteel/ DMZ,…); SS400, SS490, KA125, Q235, Q345B,* G345, *C45/S45C; ASTM-A572, A573, A36, API- X52, X60; A570GA, A570GD
-*********Quy cách:độ dày từ 3.0 > 120mm
-*********Tiêu chuẩn:*JIS G3431, GB221-79, GOST/PS 380-94, ASTM A572, A36,…
-*********Kích thước:*(chi tiết theo lô hàng – từ 100 > 2500mm).
-*********Ứng dụng:*Cơ khí, chế tạo máy, Nhà thép tiền chế, đóng tàu, cầu trục…
*[I]-**[/I]*[B][I]Hiện có: từ 3.0 > 60mm*1219/1250/1500/2000/2500mm*6m/12m.[/I][/B]
[B][I]*Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách hàng.[/I][/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
thép cuộn cán nóng Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu** SS400, CT3, Q235, Q345B
*
-*********Xuất xứ:*Mỹ, Trung Quốc, Japan, Korea, Taiwan, Nga, Ukraina, Malaysia, Thailand, EU…
-*********Mark thép:*SPHC, Q195, Q235, Q345B, SS400, SS490, SG295, SG255,…
-*********Tiêu chuẩn:*JIS G3431
-*********Quy cách:*độ dày 1.0…25mm.*Kích thước:*100... 2500mm
-*********Ứng dụng:*Cơ khí, chế tạo máy, Nhà thép tiền chế, SX trụ điện, kệ sắt siêu thị,…
[B][I]*[/I][/B]
-*********[B][I]Hiện có hàng chính phẩm từ: 1.2 > 16 mm*1219/1250/ 1500mm.[/I][/B]
[B][I]Cuộn cán nóng loại 2, khổ lỡ: 1.8mm > 16mm* 85mm >1800mm.[/I][/B]
[B][I]Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách hàng.[/I][/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Thép hình hộp chữ nhật , hộp vuông (H,U,V,I), giá tốt, hàng mới về : H, U, I, V100, 150, 200, 250, 294, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900
**Hàng mới về giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi*để có giá tốt nhất
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
*Ống đúc ASTM A53 SCH40, SCH80, ASTM-A106, API 5L

THÉP ỐNG TRÒN
.Thông tin về sản phẩm**********
Tên sản phẩm : Thép ống tròn
Mô tả :
Tiêu chuẩn : ASTM, BS, KS, TCVN
Độ dày : 0.7 - 5.0mm
Đường kính : 12.7 - 1000mm

Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Thép V, L *hộp chữ nhật , hộp vuông
*1. Cỡ loại, thông số kích thước********
*Thép góc đều cạnh có kích thước 20x20mm đến 130x130mm với nhiều đọ dày khác nhau, chiều dài thanh từ 6m đến 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
*2. Yêu cầu kỹ thuật
*********** Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
* * * * * *Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Thép tấm cắt theo quy cách, bản mã, bản vẽ, cắt theo yêu cầu*
Thép lá,cuộn cán nóng : 1.2 ->3.0 ly** tiêu chuẩn SS400, SPHC, SAE1006.
Thép tấm, cuộn cán nóng : 3.0 -> 30ly*tiêu chuẩn SS400, SPHC, SAE1006, Q345.
Thép tấm lộ cộ : 30->100ly
Thép lá,cuộn cán nguội : 0.4->2.0ly***************** tiêu chuẩn SPCC
Thép tấm, cuộn chống trượt : 3.0 -> 8.0ly
Thép cuộn mạ kẽm, PO : 0.3 -> 6.0ly**
Thép hình : H100 –> 800 , V40 –> V150, U50 –> U380 …..
Thép cọc cừ : 400x100; 400x125; 400x175.
Thép phôi : 120x120; 130x130; 150x150…
Tiêu chuẩn : SS400B, SPHC , SAE1006, Q345, SPCC.*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Thép hình V,
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnet.satthep.net%2Findex.php%3Foption%3Dcontactcomproduct%26amp%3Bmid%3D627%26amp%3Bpid%3D9%26amp%3Bitem%3D313%26amp%3Bredir%3Dhttp%253A%252F%252Ftoanthangsteel.satthep.net%252Findex.php%253Foption%253Dproduct%2526mid%253D627%2526product%253Dthep_hinh_v%252C_l_313"]*[/URL]

[LIST][*]Xuất xứ: Hàn Quốc / Nhật [*]Tiêu chuẩn: SS400 [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 150mm*12, 150mm*15 [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Thép hình I
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnet.satthep.net%2Findex.php%3Foption%3Dcontactcomproduct%26amp%3Bmid%3D627%26amp%3Bpid%3D9%26amp%3Bitem%3D308%26amp%3Bredir%3Dhttp%253A%252F%252Ftoanthangsteel.satthep.net%252Findex.php%253Foption%253Dproduct%2526mid%253D627%2526product%253Dthep_hinh_i_308"]*[/URL]

[LIST][*]Xuất xứ: Trung Quốc / Hàn Quốc [*]Tiêu chuẩn: SS400, G3101, Q235B [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 150mm-800mm [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Thép hình H
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnet.satthep.net%2Findex.php%3Foption%3Dcontactcomproduct%26amp%3Bmid%3D627%26amp%3Bpid%3D9%26amp%3Bitem%3D309%26amp%3Bredir%3Dhttp%253A%252F%252Ftoanthangsteel.satthep.net%252Findex.php%253Foption%253Dproduct%2526mid%253D627%2526product%253Dthep_hinh_h_309"]*[/URL]

[LIST][*]Xuất xứ: Trung Quốc / Hàn Quốc [*]Tiêu chuẩn: SS400, G3192, G3101 [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 100mm-400mm [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Thép hình U
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnet.satthep.net%2Findex.php%3Foption%3Dcontactcomproduct%26amp%3Bmid%3D627%26amp%3Bpid%3D9%26amp%3Bitem%3D310%26amp%3Bredir%3Dhttp%253A%252F%252Ftoanthangsteel.satthep.net%252Findex.php%253Foption%253Dproduct%2526mid%253D627%2526product%253Dthep_hinh_u_310"]*[/URL]

[LIST][*]Xuất xứ: Trung Quốc / Hàn Quốc / Nga [*]Tiêu chuẩn: SS400, G3192, G3101 [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 140mm-300mm [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]**
*Bao gồm: các loại thép chuyên dụng cho đóng tàu và các ngành công nghiệp khác: thép tấm, cuộn, thép hình, thép tròn đặc, thép ống tiêu chuẩn JIS,…
Một số loại tiêu biểu:
-Thép cán nguội (JIS G3141 SPCC – SD, SPCD, SPCE)*
-Thép cán nóng (JIS G3131 SPHC, SPHD, SPHE, JIS G3132 SPHT1, SPHT2)
-Thép mạ kẽm (JIS G3302 SGCC, SGCD, SGHC)
-Thép mạ màu theo tiêu chuẩn JIS G3312 CGCC*
-Thép mạ điện (JIS G3313 SECC, SECD, SECE,...)
*Xuất xứ: Nhật Bản, các nước Châu Âu, Trung Quốc, Ấn độ,…
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] Ống Thép tròn đen có đường kính từ 12.7 mm đến 127.0mm, chiều dày từ 0.7 mm đến 6.0 mm.
*
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 558"] [B]SẢN PHẨM CÙNG LOẠI[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [B]STT[/B]
[/TD]
[TD] [B]TÊN SẢN PHẨM[/B]
[/TD]
[TD] [B]ĐÓNG BÓ[/B]
[/TD]
[TD] [B]TRỌNG LƯỢNG[/B]
[/TD]
[TD] [B]ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 1
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 12.7 x 0.7 --> 1.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.21 --> 0.41 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 2
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 13.8 x 0.7 --> 2.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.23 --> 0.58 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 3
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 15.9 x 0.7 --> 2.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 217
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.26 --> 0.69 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 4
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 19.1 x 0.7 --> 2.3
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.32 --> 0.95 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 5
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 21.2 x 0.7 --> 2.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.35 --> 1.15 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 6
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 22.0 x 0.7 --> 3.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.37 --> 1.41 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 7
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 25.4 x 0.7 --> 3.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 127
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.43 --> 1.66 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 8
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 26.65 x 0.7 --> 3.2
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.45 --> 1.85 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 9
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 28.0 x 0.7 --> 3.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.47 --> 2.11 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 10
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 31.8 x 0.7 --> 4.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.54 --> 2.74 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 11
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 33.5 x 0.7 --> 4.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 91
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.57 --> 2.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 12
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 38.1 x 1.0 --> 4.2
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.91 --> 3.51 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 13
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 35.0 x 1.0 --> 3.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 0.84 --> 2.72 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 14
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 42.2 x 1.0 --> 4.5
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.02 --> 4.18 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 15
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 48.1 x 1.1 --> 4.8
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.27 --> 5.13 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 16
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 50.3 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 61
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.69 --> 5.39 ( Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 17
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 59.9 x 1.2 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 37
[/TD]
[TD="width: 95"] 1.74 --> 6.77 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 18
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 75.6 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 24
[/TD]
[TD="width: 95"] 2.56 --> 8.70 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 19
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 88.3 x 1.4 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 3.00 --> 10.27 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 20
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 108.0 x 1.8 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.71 --> 12.70 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 21
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 113.5 x 1.8 --> 6.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.96 --> 15.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 22
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 127.0 x 2.0 --> 6.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 6.17 --> 17.90 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 55"] 23
[/TD]
[TD="width: 180"] Ống 101.6 x 1.8 --> 5.0
[/TD]
[TD="width: 90"] 19
[/TD]
[TD="width: 95"] 4.43 --> 11.91 (Kg/m)
[/TD]
[TD="width: 132"] *
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]
*
[TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Thép hộp vuông, hình chữ nhật[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]*Mô tả: Thép hộp vuông, hình chữ nhật[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Đơn vị tính: Kg/cây 6m[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] [B]Chiều dày ống (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 34"] 0.7
[/TD]
[TD="width: 38"] 0.8
[/TD]
[TD="width: 35"] 0.9
[/TD]
[TD="width: 34"] 1.0
[/TD]
[TD="width: 41"] 1.1
[/TD]
[TD="width: 44"] 1.2
[/TD]
[TD="width: 36"] 1.4
[/TD]
[TD="width: 34"] 1.5
[/TD]
[TD="width: 33"] 1.8
[/TD]
[TD="width: 33"] 2.0
[/TD]
[TD="width: 35"] 2.3
[/TD]
[TD="width: 36"] 2.5
[/TD]
[TD="width: 34"] 2.8
[/TD]
[TD="width: 34"] 3.0
[/TD]
[TD="width: 34"] 3.2
[/TD]
[TD="width: 34"] 3.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Kích thước (mm)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 10 x 30
[/TD]
[TD] 2.53
[/TD]
[TD] 2.87
[/TD]
[TD] 3.21
[/TD]
[TD] 3.54
[/TD]
[TD] 3.87
[/TD]
[TD] 4.20
[/TD]
[TD] 4.83
[/TD]
[TD] 5.14
[/TD]
[TD] 6.05
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 12 x 12
[/TD]
[TD] 1.47
[/TD]
[TD] 1.66
[/TD]
[TD] 1.85
[/TD]
[TD] 2.03
[/TD]
[TD] 2.21
[/TD]
[TD] 2.39
[/TD]
[TD] 2.72
[/TD]
[TD] 2.88
[/TD]
[TD] 3.34
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 13 x 26
[/TD]
[TD] 2.46
[/TD]
[TD] 2.79
[/TD]
[TD] 3.12
[/TD]
[TD] 3.45
[/TD]
[TD] 3.77
[/TD]
[TD] 4.08
[/TD]
[TD] 4.70
[/TD]
[TD] 5.00
[/TD]
[TD] 5.88
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 14 x 14
[/TD]
[TD] 1.74
[/TD]
[TD] 1.97
[/TD]
[TD] 2.19
[/TD]
[TD] 2.41
[/TD]
[TD] 2.63
[/TD]
[TD] 2.84
[/TD]
[TD] 3.25
[/TD]
[TD] 3.45
[/TD]
[TD] 4.02
[/TD]
[TD] 4.37
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 16 x 16
[/TD]
[TD] 2.00
[/TD]
[TD] 2.27
[/TD]
[TD] 2.53
[/TD]
[TD] 2.79
[/TD]
[TD] 3.04
[/TD]
[TD] 3.29
[/TD]
[TD] 3.78
[/TD]
[TD] 4.01
[/TD]
[TD] 4.69
[/TD]
[TD] 5.12
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 20
[/TD]
[TD] 2.53
[/TD]
[TD] 2.87
[/TD]
[TD] 3.21
[/TD]
[TD] 3.54
[/TD]
[TD] 3.87
[/TD]
[TD] 4.20
[/TD]
[TD] 4.83
[/TD]
[TD] 5.14
[/TD]
[TD] 6.05
[/TD]
[TD] 6.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 12 x 32
[/TD]
[TD] 2.79
[/TD]
[TD] 3.17
[/TD]
[TD] 3.55
[/TD]
[TD] 3.92
[/TD]
[TD] 4.29
[/TD]
[TD] 4.65
[/TD]
[TD] 5.36
[/TD]
[TD] 5.71
[/TD]
[TD] 6.73
[/TD]
[TD] 7.39
[/TD]
[TD] 8.34
[/TD]
[TD] 8.95
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 25
[/TD]
[TD] 2.86
[/TD]
[TD] 3.25
[/TD]
[TD] 3.63
[/TD]
[TD] 4.01
[/TD]
[TD] 4.39
[/TD]
[TD] 4.76
[/TD]
[TD] 5.49
[/TD]
[TD] 5.85
[/TD]
[TD] 6.90
[/TD]
[TD] 7.57
[/TD]
[TD] 8.55
[/TD]
[TD] 9.18
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 25 x 25
[/TD]
[TD] 3.19
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] 4.06
[/TD]
[TD] 4.48
[/TD]
[TD] 4.91
[/TD]
[TD] 5.33
[/TD]
[TD] 6.15
[/TD]
[TD] 6.56
[/TD]
[TD] 7.75
[/TD]
[TD] 8.52
[/TD]
[TD] 9.64
[/TD]
[TD] 10.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 30
[/TD]
[TD] 3.19
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] 4.06
[/TD]
[TD] 4.48
[/TD]
[TD] 4.91
[/TD]
[TD] 5.33
[/TD]
[TD] 6.15
[/TD]
[TD] 6.56
[/TD]
[TD] 7.75
[/TD]
[TD] 8.52
[/TD]
[TD] 9.64
[/TD]
[TD] 10.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 15 x 35
[/TD]
[TD] 3.19
[/TD]
[TD] 3.62
[/TD]
[TD] 4.06
[/TD]
[TD] 4.48
[/TD]
[TD] 4.91
[/TD]
[TD] 5.33
[/TD]
[TD] 6.15
[/TD]
[TD] 6.56
[/TD]
[TD] 7.75
[/TD]
[TD] 8.52
[/TD]
[TD] 9.64
[/TD]
[TD] 10.36
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 30 x 30
[/TD]
[TD] 3.85
[/TD]
[TD] 4.38
[/TD]
[TD] 4.90
[/TD]
[TD] 5.43
[/TD]
[TD] 5.94
[/TD]
[TD] 6.46
[/TD]
[TD] 7.47
[/TD]
[TD] 7.97
[/TD]
[TD] 9.44
[/TD]
[TD] 10.40
[/TD]
[TD] 11.80
[/TD]
[TD] 12.72
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 20 x 40
[/TD]
[TD] 3.85
[/TD]
[TD] 4.38
[/TD]
[TD] 4.90
[/TD]
[TD] 5.43
[/TD]
[TD] 5.94
[/TD]
[TD] 6.46
[/TD]
[TD] 7.47
[/TD]
[TD] 7.97
[/TD]
[TD] 9.44
[/TD]
[TD] 10.40
[/TD]
[TD] 11.80
[/TD]
[TD] 12.72
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 25 x 50
[/TD]
[TD] 4.83
[/TD]
[TD] 5.51
[/TD]
[TD] 6.18
[/TD]
[TD] 6.84
[/TD]
[TD] 7.50
[/TD]
[TD] 8.15
[/TD]
[TD] 9.45
[/TD]
[TD] 10.09
[/TD]
[TD] 11.98
[/TD]
[TD] 13.23
[/TD]
[TD] 15.06
[/TD]
[TD] 16.25
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 40 x 40
[/TD]
[TD] 5.16
[/TD]
[TD] 5.88
[/TD]
[TD] 6.60
[/TD]
[TD] 7.31
[/TD]
[TD] 8.02
[/TD]
[TD] 8.72
[/TD]
[TD] 10.11
[/TD]
[TD] 10.80
[/TD]
[TD] 12.83
[/TD]
[TD] 14.17
[/TD]
[TD] 16.14
[/TD]
[TD] 17.43
[/TD]
[TD] 19.33
[/TD]
[TD] 20.57
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 30 x 60
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 7.45
[/TD]
[TD] 8.25
[/TD]
[TD] 9.05
[/TD]
[TD] 9.85
[/TD]
[TD] 11.43
[/TD]
[TD] 12.21
[/TD]
[TD] 14.53
[/TD]
[TD] 16.05
[/TD]
[TD] 18.30
[/TD]
[TD] 19.78
[/TD]
[TD] 21.97
[/TD]
[TD] 23.40
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ° 50 x 50
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 9.19
[/TD]
[TD] 10.09
[/TD]
[TD] 10.98
[/TD]
[TD] 12.74
[/TD]
[TD] 13.62
[/TD]
[TD] 16.22
[/TD]
[TD] 17.94
[/TD]
[TD] 20.47
[/TD]
[TD] 22.14
[/TD]
[TD] 24.60
[/TD]
[TD] 26.23
[/TD]
[TD] 28.60
[/TD]
[TD] 31.17
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Đơn vị tính: Kg/cây 6m[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] [B]Chiều dày ống (mm)[/B]
[/TD]
[TD] 1.1
[/TD]
[TD] 1.2
[/TD]
[TD] 1.4
[/TD]
[TD] 1.5
[/TD]
[TD] 1.8
[/TD]
[TD] 2.0
[/TD]
[TD] 2.3
[/TD]
[TD] 2.5
[/TD]
[TD] 2.8
[/TD]
[TD] 3.0
[/TD]
[TD] 3.2
[/TD]
[TD] 3.5
[/TD]
[TD] 3.8
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 4.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Kích thước (mm)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 60 x 60
[/TD]
[TD="width: 34"] 12.16
[/TD]
[TD="width: 38"] 13.24
[/TD]
[TD="width: 35"] 15.38
[/TD]
[TD="width: 34"] 16.45
[/TD]
[TD="width: 41"] 19.61
[/TD]
[TD="width: 44"] 21.70
[/TD]
[TD="width: 36"] 24.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 26.85
[/TD]
[TD="width: 33"] 29.88
[/TD]
[TD="width: 33"] 31.88
[/TD]
[TD="width: 35"] 33.86
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.77
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="colspan: 3"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 40 x 80
[/TD]
[TD="width: 34"] 12.16
[/TD]
[TD="width: 38"] 13.24
[/TD]
[TD="width: 35"] 15.38
[/TD]
[TD="width: 34"] 16.45
[/TD]
[TD="width: 41"] 19.61
[/TD]
[TD="width: 44"] 21.70
[/TD]
[TD="width: 36"] 24.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 26.85
[/TD]
[TD="width: 33"] 29.88
[/TD]
[TD="width: 33"] 31.88
[/TD]
[TD="width: 35"] 33.86
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.77
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="colspan: 3"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 45 x 90
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] 14.93
[/TD]
[TD="width: 35"] 17.36
[/TD]
[TD="width: 34"] 18.57
[/TD]
[TD="width: 41"] 22.16
[/TD]
[TD="width: 44"] 24.53
[/TD]
[TD="width: 36"] 28.05
[/TD]
[TD="width: 34"] 30.38
[/TD]
[TD="width: 33"] 33.84
[/TD]
[TD="width: 33"] 36.12
[/TD]
[TD="width: 35"] 38.38
[/TD]
[TD="width: 36"] 42.71
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="colspan: 3"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 40 x 100
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] 18.02
[/TD]
[TD="width: 34"] 49.27
[/TD]
[TD="width: 41"] 23.01
[/TD]
[TD="width: 44"] 25.47
[/TD]
[TD="width: 36"] 29.14
[/TD]
[TD="width: 34"] 31.56
[/TD]
[TD="width: 33"] 35.15
[/TD]
[TD="width: 33"] 37.53
[/TD]
[TD="width: 35"] 39.89
[/TD]
[TD="width: 36"] 43.39
[/TD]
[TD="width: 34"] 48.00
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 50.40
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 90 x 90
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] [/TD]
[TD="width: 34"] 24.93
[/TD]
[TD="width: 41"] 29.79
[/TD]
[TD="width: 44"] 33.01
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 40.98
[/TD]
[TD="width: 33"] 45.70
[/TD]
[TD="width: 33"] 48.83
[/TD]
[TD="width: 35"] 51.94
[/TD]
[TD="width: 36"] 56.58
[/TD]
[TD="width: 34"] 61.17
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 64.21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 60 x 120
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] [/TD]
[TD="width: 34"] 24.93
[/TD]
[TD="width: 41"] 29.79
[/TD]
[TD="width: 44"] 33.01
[/TD]
[TD="width: 36"] 37.80
[/TD]
[TD="width: 34"] 40.98
[/TD]
[TD="width: 33"] 45.70
[/TD]
[TD="width: 33"] 48.83
[/TD]
[TD="width: 35"] 51.94
[/TD]
[TD="width: 36"] 56.58
[/TD]
[TD="width: 34"] 61.17
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 64.21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 51"] ° 100 x 100
[/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 38"] [/TD]
[TD="width: 35"] [/TD]
[TD="width: 34"] [/TD]
[TD="width: 41"] 33.18
[/TD]
[TD="width: 44"] 36.78
[/TD]
[TD="width: 36"] 42.14
[/TD]
[TD="width: 34"] 45.69
[/TD]
[TD="width: 33"] 50.98
[/TD]
[TD="width: 33"] 54.49
[/TD]
[TD="width: 35"] 57.97
[/TD]
[TD="width: 36"] 63.17
[/TD]
[TD="width: 34"] 68.33
[/TD]
[TD="colspan: 3"] 71.74
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 17"] [B]Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
*
*
Ống thép* các dòng ống hộp cỡ lớn: 100, 150, chữ nhật 100x150, 100x200 và các loại ống tròn cỡ lớn từ 141.3, 168.3, 219.1, các loại ống siêu dầy từ 5.0 – 6.0mm. Các dòng sản phẩm này được thị trường đánh giá rất cao.
*
*
[TABLE]
[TR]
[TD] [B]Thứ tự[/B]
[/TD]
[TD] [B]Tên sản phẩm[/B]
[/TD]
[TD] [B]Độ dài
(m)[/B]
[/TD]
[TD] [B]Trọng lượng
(Kg)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 1
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,97
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 2
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,19
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 3
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,41
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 4
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,84
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 5
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 25 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,76
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 6
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 25 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,49
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 7
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,25
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 8
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 9
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,79
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 10
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *16 x 16 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 11
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,87
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 12
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 13
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,54
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 14
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 15
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 16
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 20 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 17
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 18
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 19
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 20
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,46
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 21
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *20 x 40 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,97
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 22
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 0,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,62
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 23
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,06
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 24
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,48
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 25
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,33
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 26
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 25 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,56
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 27
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,84
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 28
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 9,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 29
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 10,09
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 30
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *25 x 50 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 11,98
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 31
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 0,9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 32
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 33
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 6,46
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 34
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 30 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,97
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 35
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 9,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 36
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 11,43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 37
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 12,21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 38
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 14,53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 39
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,31
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 40
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 8,72
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 41
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 10,11
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 42
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 10,8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 43
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 15,38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 44
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 45
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,61
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 46
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 21,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 47
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,27
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 48
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 12,74
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 49
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 13,62
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 50
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,22
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 51
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 17,94
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 52
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 1,4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 15,38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 53
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 1,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 54
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,61
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 55
[/TD]
[TD] [HR][/HR] 40 x 40 x 1,8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 12,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 56
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 21,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 57
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 60 x 2,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 26,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 58
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 120 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 33,01
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 59
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 120 x 2,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 40,98
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 60
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *90 x 90 x 2,0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 33,01
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 61
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *90 x 90 x 2,5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 40,98
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 62
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16,05
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 63
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *30 x 60 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19,78
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 64
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 40 x 2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 14,17
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 65
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 80 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 26,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 66
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 25,47
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 67
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 31,56
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 68
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *40 x 100 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 37,53
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 69
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *50 x 50 x 2.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 22,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 70
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *60 x 120 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 48,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 71
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *90 x 90 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 48,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 72
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x12x 0.8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,66
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 73
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x12x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,03
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 74
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,92
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 75
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,65
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 76
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,71
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 77
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12x32x2.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 7,39
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 78
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *100 x 100 x 4.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 71,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 79
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *100 x 100 x 3.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 54,46
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 80
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *100 x 100 x 3.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 63,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 81
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 0.8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,79
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 82
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 0.9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,12
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 83
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 84
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,08
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 85
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 86
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *10 x 30 x 1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 87
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12 x 12 x 0.7 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,47
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 88
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12 x 12 x 0.9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,85
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 89
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *12 x 12 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,39
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 90
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 0.8 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,87
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 91
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 0.9 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 92
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,54
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 93
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 94
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.4 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 95
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *13 x 26 x 1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,14
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 96
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 0.7 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 1,74
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 97
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1.1 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 2,63
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 98
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *14 x 14 x 1.5 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 3,45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 99
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *15 x 15 x 1.0 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 4,48
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 100
[/TD]
[TD] [HR][/HR] *15 x 15 x 1.2 [/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 5,33
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]