Ra đi nhanh và ngay 0939.58.1996=750k
lh:0986.96.1331